Mirada no violenta

Quan es busca una explicació als actes de violència que tenen lloc en la societat, generalment hi ha dos bàndols: d’una banda, hi ha els que opinen que és natural que les persones s’agredeixin, perquè hi ha un impuls violent en tot ésser humà; de l’altra, n’hi ha que afirmen que una societat i una cultura violentes porten les persones a agredir. Totes dues opcions, però, semblen voler venir a dir que per una o altra causa la violència és inevitable. Des d’una cultura i sensibilitat de Drets humans, podem afirmar que no és així. De sempre, fins en els pitjors moments històrics, hi ha hagut persones i moviments que s’han oposat a qualsevol forma de violència. El que cal, però, és detectar on i quan es produeix violència.

a. Classificar accions violentes
Digueu de quin tipus d’acció violenta es tracta: Violència física (F);      Violència psicològica (P); Violència sexual (S); Violència racista (R);       Violència social (SO)

F P S R

SO

1. No comptar mai amb algú per qüestions que afecten el grup.
2. Destrossar la cartera d’un estudiant.
3. Enviar missatges desagradables.
4. Apropar-se a algú amb desig sense que sembli que ho vulgui.
5. Oblidar-se contínuament del nom d’un company.
6. Anomenar sempre a algú per un defecte.
7. Referir-se despectivament a algú per la seva condició econòmica.
8. Referir-se despectivament algú per la seva situació social.
9. Referir-se despectivament a algú per una mancança física.
10. Ignorar algú basant-se en un rumor.
11. Robar a algú de forma continuada coses sense importància.
12. Donar clatellades a algú de forma periòdica.
13. Agafar objectes d’algú en préstec sense demanar-ho.
14. Parlar malament d’algú constantment.
15. Tractar com a inferior algú mentre no es queixi.
16. Desqualificar algú en públic.
17. Ridiculitzar algú en públic.
18. Escridassar algú.
19. Referir-se sempre algú amb un insult de forma “carinyosa”.
20. Insultar algú.

b. Vocabulari de violència sexual

La pedofília és l’atracció sexual d’un adult vers nens i nenes i adolescents.  Generalment no comporta una relació genital, pot arribar a carícies i tocaments però no arriba a mantenir relacions sexuals.
La pederàstia   és  quan aquesta atracció es concreta en violència sexual a menors. Es tracta d’una conducta inadequada en la qual l’adult s’aprofita de la feblesa del jove.

Indica quines accions poden ser descrites com a:

Comet abús

Pedòfil

Pederasta

Una dona crema un nen amb un cigarret.
Un home té sexe amb un nen de sis anys.
Una dona li diu a un nen que és imbècil.
Un home pega un nen.
Una dona tanca el seu fill al lavabo perquè no es porta bé.
Un home fa un petó a la boca a una nena de set anys.
Una dona acarona el penis d’un nen.
Un home acarona les natges d’un nen
Una dona llença aigua a la cara d’un infant.
Un home viola una nena de nou anys