Mirada no violenta

Drets i deures de l’alumnat

Necessitem ser conscients que certes eleccions, com fer promeses. Els compromisos creen deures que impliquen actuar de manera determinada. Per exemple, els pares que tenen fills tenen el deure de cuidar-los. Qui exerceix la medicina té el deure de tenir cura de la salut dels seus pacients i els mestres tenen el deure d’educar els seus estudiants.

Pla de diàleg: Deures i drets

 1. Els teus pares estan obligats a donar-te menjar, vestits i aixopluc?
 2. Tens dret a compartir els àpats de la teva família?
 3. Te dret la teva família a menjar-s’ho tot i a no deixar res per a tu?
 4. Tens el deure d’estar agraït a la teva família perquè et proporcionen
  aliment i aixopluc?
 5. Tenen dret la teva mare i el teu pare al teu agraïment per qualsevol cosa que fan per tu?
 6. Passa, a vegades, que hi ha persones que fan coses per tu perquè pensen que és el seu deure, tot i que realment no les voldrien pas fer?
 7. Fas, a vegades, coses per altra gent només perquè penses que és el teu deure?
 8. Els infants tenen dret a la protecció contra els segrests?
 9. Els infants tenen dret a protecció contra la fam? ¿I contra la malnutrició?
 10. Els infants  tenen dret a l’educació?
 11. Els infants tenen dret a la intimitat?
 12. Et sembla que els infants  tenen dret a formar-se opinió pròpia sobre el seu equip de futbol preferit? Sobre el llibre preferit? Sobre el país preferit? Sobre la religió preferida?
 13. Et sembla que els infants tenen dret a tenir amics i amigues propis?
 14. Et sembla que els infants tenen dret a anar en bicicleta? En bicicleta pròpia?
 15. Et sembla que els infants tenen dret a decidir pel seu compte quins són els seus drets?

Pla de diàleg: Sobre el deure

Com ho saps que tens una obligació envers algú o alguna cosa?
Te les tries tu, les coses envers les quals tens obligacions?
Tots els adults tenen obligacions?
Les mateixes obligacions?
Tenen obligacions els nens?
Tenen les mateixes obligacions tots els nens?
Tenen obligacions els bebès?
Tenen els animals domèstics obligacions envers els seus amos?

Pla de diàleg: Deures

Tenim deures cap als nostres pares i mares?
Tenim deures cap a les nostres amigues i amics?
Tenim deures cap a les nostres companyes d’aula?
Tenim deures cap als nostres companys d’escola?
Tenim deures cap a les i les nostres mestres?
Tenim deures cap al nostre país?
Tenim deures cap als nostres rius?
Tenim deures envers els animals?
Tenim deures cap a les gallines?
Tenim deures cap als mosquits?
Tenim deures envers nosaltres mateixos?
Tenim deures cap a alguna altra cosa?