Drets personals

Drets

Els drets personals són els drets bàsics que afecten just allò que els humans tenim de diferent respecte d’altres éssers animals o animats, de la naturalesa i de la cultura, ja siguin bèsties o màquines. Els drets personals ens enuncien que totes les persones tenim qualitats, que totes som valuoses, importants i respectables pel fet de ser persones, amb independència de la riquesa, la cultura, la religió o el sexe. La dignitat no se suposa, es té i és un valor irrenunciable propi de tot ésser humà. Sense aquests drets personals, els posteriors no tindrien sentit. La vida i la dignitat són dues condicions indispensables. Els drets personals enunciats són: dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat personal, la prohibició de l’esclavitud, la tortura i les penes o tractaments cruels, etc.

Enunciat dels drets

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

Article 3
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.

Article 4
Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Article 5
Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Article 19
Tota persona té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.

 

CONCEPTES COMUNS:

DRET I PERSONA

TENIR DRETS

El concepte “Dret” avui per avui designa un sistema de normes que regulen la convivència social i permeten resoldre els conflictes interpersonals i orienten les relacions entre els individus. El Dret conforma les lleis, reglaments i altres resolucions, de caràcter permanent i obligatori, creades pels estats per a la conservació de l’ordre social. En cert sentit, tots els drets són humans, ja que han estat instaurats, revisats i acceptats pels humans.

a. Tenir drets.

Avalua les qüestions següents, raonant amb arguments:

1) Com que tinc dret a expressar-me lliurement, ja puc dir el que vulgui de tal, encara que sigui fals.
2) Com que tinc dret a l’educació, puc escollir l’escola i decidir la classe a la qual vull anar.
3) Ja que tinc dret al temps lliure i al joc, decideixo no anar més a l’escola.
4) En tenir dret a la protecció sanitària, ja puc fer mal al contrincant perquè ja el guariran.
5) Tinc dret a dir la veritat, però no a mentir. Per tant, tinc dret a dir a qualsevol persona veritats sobre la vida privada de la meva família.
6) Un candidat o candidata té dret a mostrar fotografies falses que comprometin al polític o política rival.

b. Vulneració de drets

De manera intuïtiva digueu en quin d’aquests casos s’han vulnerat alguns drets personals quan algú:

a) Cria gallines a la banyera.
b) Fa propaganda contra la pena de mort.
c) Posa la TV alta i se sent des de tot el veïnat.
d) Ven aliments caducats.
e) Infringeix les normes de circulació.
f) No el deixen expressar amb la seva llengua.
g) El castiguen a pa i aigua.
h) Et porten a comissaria després d’una manifestació.

Especifiqueu quin dret creieu que vulnera :

1. El dret a la nacionalitat.
2. El dret a la llibertat de moviments o dret a la lliure circulació. Aquest dret
comprèn el dret a la migració.
3. El dret d’asil.
4. El dret a la jurisdicció.
5. El dret a no ser arbitràriament arrestat.
6. El dret a un judici just i imparcial.
7. El dret a acudir a un tribunal que decideixi sobre la legalitat de la detenció.
8. El dret del detingut a conèixer la causa de la detenció.
9. El dret de l’acusat a conèixer la causa de la detenció i de l’acusació.
10. El dret de l’acusat a interrogar als acusadors i als testimonis.
11. El dret de l’acusat a ser jutjat per un tribunal públic i imparcial.
12. El dret de l’acusat a defensar-se per si mateix o a través d’un advocat
d’ofici o d’ elecció lliure.
13. El dret a ser jutjat per un jurat imparcial.
14. El dret a ser jutjat sense dilacions indegudes.
15. El dret a disposar d’intèrpret.
16. El dret a no ser castigat amb penes que siguin cruels, inhumanes o
degradants, etc.

c. Drets, privilegis i obligacions

Com classificaries cadascuna de les situacions següents: com un dret (D), com un privilegi (P), com una obligació (O), o com alguna altra cosa (Al)? És possible que algun d’aquests casos caigui sota més d’una categoria?

D P O Al
1. La llibertat d’expressió és un/a…
2. Els pares tenen … d’alimentar els seus fills.
3. Rebre una invitació del President per anar a sopar amb ell en privat és un/a…
4. Si fas de cangur d’una criatura, tens… que et paguin la feina feta.
5. Quan facis 18 anys tindràs …de votar.
6. Una persona acusada d’un delicte té …  a consultar un advocat.
7. El metge de l’hospital et pot examinar perquè és la seu/seva …
8. Tens el/la … d’anar a l’escola cada dia.
9. Si se sospita que hi ha un foc, un bomber pot anar allà on vulgui de casa teva perquè és el/la seu/seva …
10. Quan els pares no poden mantenir els seus fills, això esdevé un/una … del govern.
11. És un/una … dels comerciants carregar el que vulguin per les seves mercaderies .
12. Si la seva família no paga els rebuts del telèfon, la companyia telefònica té el/la  … de desconnectar el telèfon.
13. Com que la Júlia és la filla gran de la família, té el/la  … de casar-se la primera, si vol.
14. Formar part de les forces armades és un/una … per les noies.
15. L’ Alícia diu: “Per al meu promès, fer-me un petó és un/una …
16. Un metge té el/la … d’ajudar la víctima d’un accident.


Reflexió

 • Hi esteu tots d’acord?
 • En quin cas o casos no coincidiu?
 • Com distingeixes els tres conceptes?
 • Hi pot haver alguna confusió?

 

PERSONA

Hi ha una diferència en parlar d’ésser humà i persona. Ésser humà ha quedat com una noció àmplia, genèrica i indeterminada. El concepte persona, en canvi, assenyala el sentit d’ésser humà en tant que subjecte històric que posseeix consciència de si mateix i és responsable de les seves accions. Quan parlem de l’home de Cromanyó no en diem la persona de Cromanyó. Al terme persona li donem una especificitat més propera a un món civilitzat, culturitzat, relacionant-lo amb valors ètics i jurídics. Avui dia el concepte de persona – sigui usat en singular o denoti una entitat (corporacions, empreses, fundacions, etc.) – segueix tenint connotacions jurídiques que el fan protagonista d’exercir deures i contreure obligacions i alhora de beneficiar-se dels drets que li corresponen.

a. Concepte de persona
Quina d’aquestes descripcions s’acosta més a la idea que tens del concepte de persona? Raona la resposta:

Un ésser que pensa.
Algú que té sentiments.
Un ésser que riu i que sent dolor.
Un ésser amb llenguatge.
Un ésser responsable.
Un ésser conscient.
Un ésser capaç de reflexionar sobre la seva vida.
Un ésser que es qüestiona a si mateix.
Un ésser que té intimitat

b. Què fa que una persona sigui una persona?

Escriurem els distints criteris a la pissarra i els anirem considerant tot justificant els arguments.

Pla de diàleg: Persones

 1. Una pedra pot ser una persona?
 2. L’escultura de pedra d’una persona pot ser una persona?
 3. Un arbre pot ser una persona?
 4. Un gat pot ser una persona?
 5. Si un animal té cos i ment, és una persona?
 6. Si un llibre -fet de paper i de pell- conté una història, és una persona?
 7. Un país pot ser una persona?
 8. Cada persona ha de ser diferent de totes les altres?
 9. Un ésser d’un altre món pot ser una persona?
 10. Una cosa que no és una persona, pot esdevenir una persona?
 11. Una persona pot esdevenir una cosa que no és una persona?
 12. Està mal fet tractar les persones com si fossin coses?
 13. Està mal fet tractar les coses com si fossin persones?
 14. Si ni tu mateix/a ni ningú més no sabéssiu qui ets, series una no-persona?

c. Tractar a una persona com una persona

No és el mateix tractar una persona que tractar una cosa. A la persona se li suposen uns drets només pel fet de ser persona. Tot i això, és freqüent en la nostra societat sentir-se maltractat o utilitzat, perquè en una societat acostumada a l’intercanvi de mercaderies (coses) a vegades les relacions humanes no són tan humanes com esperàvem. Reflexionem sobre això a partir d’alguns exemples.

Exercici:

Tractes una persona com una persona si:

a) ni l’escoltes?
b) si no te la mires quan et parla?
c) si penses en una altra cosa quan es dirigeix a tu?
d) la interromps cada vegada que comença a parlar?
e) li respons adequadament quan et pregunta alguna cosa?
f) li mostres que estàs interessat en el que pensa?
g) li demanes que faci el paper de porta en una obra de teatre de la classe?
h) mai no fas res sense preguntar-li abans què s’ha de fer?
i) si li preguntes com li semblen les coses que dius o fas?
j) aprecies els seus consells?