Art. 4. No esclavitud

Article 4

Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes.
Fragment del mural de la representació de l’abolició a l’interior de la cúpula del Capitoli de Puerto Rico
Fragment del mural de la representació de l’abolició a l’interior de la cúpula del Capitoli de Puerto Rico

QUÈ ENS DIU AQUEST MURAL?

1. Què veiem en aquest mural? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest mural sobre els drets? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el mural? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al mural? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el mural: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest mural amb el quart article de la Declaració? Relacionar, connectar temes