Temàtica

PROTECCIÓ

Els drets han de protegir, és a dir, han de defensar, custodiar. Cal vigilar les situacions on pot haver-hi nens i nenes en risc i no només detectar, sinó actuar per socórrer i ajudar aquests infants.

1. Sinònims
Desprotegit és sinònim de ….

invàlid no protegit abandonat
al descobert indefens intempèrie
no preservat desemparat desvalgut

Justifica la teva resposta.

2. La desprotecció i la sobreprotecció
Els dos extrems, com deia Aristòtil, poden ser nefastos. La manca de protecció i el seu excés porten a situacions extremes, tot i que de signes ben diferents, i se solen donar en geografies ben diferents.

Anem a jutjar alguns exemples:

Desprotecció Conseqüències Sobreprotecció Conseqüències
Alimentació Que mengin el que vulguin Alimentació desequilibrada, desnutrició, obesitat, etc.
Vestir
Estris d’higiene Poca higiene i cura corporal Malalties infeccioses
Educació
Joguines
…..
 • Pots seguir completant el quadre? Pensa en el llistat de necessitats bàsiques, busca exemples d’excessos i imagina les conseqüències.
 • On és la frontera entre estar desprotegit i ser sobre protegit?

AJUDA

1. Com podem ajudar o socórrer?
Ajudar o socórrer significa oferir el que l’altre necessita i no només coses materials, sinó afecte, comprensió, companyia. Posarem exemples de situacions en què algú necessita ajuda, preguntant com se’l pot ajudar:

 • A un nen que està sol, perquè ningú vol jugar amb ell, com el podem ajudar?
 • A una nena que s’avorreix molt perquè s’ha trencat la cama i no pot sortir de casa, fent repòs, com la podem ajudar?
 • A l’avi que gairebé no hi veu, com el podem ajudar?
 • A algú poc destre que tot li cau i tot se li trenca, com el podem ajudar? A algú que sempre està distret i no sap mai què s’ha de fer, com el podem ajudar?
 • A algú que sempre té molta por de tot, com el podem ajudar?
 • Quan algú té molta feina per fer, però està molt cansat, com el podem ajudar?
 • Quan algú acostuma a estar enfadat i malhumorat, com el podem ajudar?
 • A algú que sempre està molt nerviós, com el podem ajudar?
 • Quan algú no pot esmorzar perquè no té diners per comprar-se’l, com el podem ajudar?

En petits grups buscaran altres situacions de necessitat d’ajut i com ajudar. Seguidament ho explicaran a la resta de la classe.

Reflexió:

 • Què significa ajudar en aquestes frases?
 • A totes vol dir el mateix?
 • A totes té la mateixa intensitat?
 • Es pot desprendre el sentit d’ajudar analitzant aquestes frases?

2. Tothom necessita ajuda.
Però els infants, per la seva feblesa i poca experiència necessiten més ajut que alguns adults. El tipus d’ajut que cal pot ser molt divers.

Pla de diàleg: Sobre la necessitat d’ajuda.

 1. ¿T’has trobat mai en una situació en què t’has sentit desvalgut o desvalguda?
 2. ¿Et sembla que les nenes acostumen a estar més desvalgudes que els nens?
 3. ¿Hi ha situacions en què les nenes estan més desvalgudes que els nens, i situacions en què els nens estan més desvalguts que les nenes?
 4. ¿Et sembla que el jovent acostuma a estar més desvalgut que els adults?
 5. ¿Hi ha situacions en què el jovent està més desvalgut que els adults, i situacions en què els adults estan més desvalguts que el jovent?
 6. ¿Hi ha vegades que els i les mestres necessiten l’ajut de l’ alumnat?
 7. ¿Hi ha estudiants que troben que no està bé demanar ajut a altres estudiants?
 8. Si necessitessis ajut en alguna matèria determinada, i un nen o nena més gran d’un altre curs s’oferís per ajudar‑te, ¿ho acceptaries?
 9. Si necessitessis ajut en alguna matèria determinada, i un nen o nena més petit d’un altre curs ‑un alumne que fos molt bo en aquella matèria‑ s’oferís per ajudar‑te, ¿ho acceptaries?
 10. En general, ¿penses que és millor que la gent faci coses pel seu compte o que hi hagi ajut mutu?
 11. ¿Vols ser capaç de pensar pel teu compte o t’agradaria més que l’altra gent pensés per tu?
 12. Quan els teus amics o amigues et parlen de les seves opinions, del que els ha passat o de com veuen el món, ¿n’aprens alguna cosa?
 13. ¿Pots servir‑te de les experiències de l’altra gent per aprendre a pensar pel teu compte?
 14. ¿Pot l’altra gent servir‑se de les teves experiències per aprendre a pensar pel seu compte?
Del Manual Recerca Filosòfica de M. Lipman.

3. Situacions de risc o perill
Aquest pot ser un espai obert on els infants expressin les seves pors o inquietuds respecte a la seva seguretat. Caldrà improvisar, ja que es fa difícil saber quins seran els tipus de perills que sorgiran a les aules i probablement dependrà molt del context sociocultural de l’escola.

En quines situacions creus que estàs en perill. Justifica la resposta.

 • “Si em quedava sola en una habitació desconeguda gran i buida.”
 • “Si m’he de quedar sol/a a casa a la nit.”
 • ”Si un desconegut em fa pujar al seu cotxe”
 • ”Si algú m’amenacés amb una arma”
 • ” Si em pesquen el dia que faig campana”
 • ”Quan vaig a recollir una prova mèdica”
 • “Si em toca parlar en públic”
 • …….

4. Reflexionar sobre la por

Pla de diàleg:

 1. La por és un sentiment evitable?
 2. La por és un sentiment desitjable?
 3. La por és un sentiment desitjable en algun moment?
 4. De què serveix tenir por?
 5. Què és el contrari de tenir por?
 6. Tenir por és ser un covard o covarda?
 7. És possible tenir por i alhora ser valent o valenta?
 8. És possible no tenir por i alhora ser covard o covarda?
 9. És possible que tinguem pors que no coneixem?
 10. És possible que tinguem por i no ens n’adonem?
 11. Quines conclusions podem treure sobre de la por?
Del Manual Recerca Filosòfica de M. Lipman.