Fer

Quadern personal

L’escola ideal. En grups de 4 o màxim 5, dibuixem l’escola que volem seguint les indicacions de la cançó. Una vegada fet el dibuix pensem com ens agradaria que fossin els  horaris, el professorat, companys, el menjador, etc.

Entre tots i totes

Posem en comú les escoles ideals de cada grup i rectifiquem el que trobem interessant i positiu dels altres dibuixos i dels suggeriments sobre el funcionament en general tot fent un disseny i explicació única.