Mirada no violenta

Burles, insults i bromes

Ningú no pot riure’s del nom i la nacionalitat o de pertànyer a un grup ja sigui ètnic, religiós, cultural… Molt sovint les diferències generen incomprensió i aquesta incomprensió deriva en formes agressives. No sempre són formes violentes però si molestes que passen per burles, insults, bromes, etc.

a. Burles

Les paraules i les frases amb què els nens i nenes es prenen mútuament el pèl poden arribar a fer ferides profundes. Cal reduir-les i reservar-les  per ocasions especials, però cal desactivar-les a la vida de cada dia.

Pla de diàleg:  Burles

 1. Una burla és capaç d’aconseguir que una persona se sentí dolguda?
 2. Alguna vegada has patit alguna burla que t’hagi ferit o molestat?
 3. Has vist alguna vegada algú que hagi patit una burla i que li hagi fet mal?
 4. La propera vegada que algú es burli de tu, què faràs?
 5. La propera vegada que vegis que es burlen d’algú, què faràs?
 6. Adaptat del Manual per acompanyar Kio i Gus: Admirant el món

b. Insults

Un insult és un mot o expressió que s’usa amb la intenció de fer mal o ofendre. Molt sovint tenen a veure amb el físic, l’aparença, les febleses o mancances, però també amb el lloc de procedència, amb el teu tarannà.

Generalment l’insult és una pràctica social desaprovada i rebutjada.  Penseu en algun insult que us hagin dit alguna vegada. De forma col.lectiva analitzarem si es tracta d’un insult o no.

Activitat

 • Pensa en algun insult que has rebut
 • Pensa en algun insult que has pronunciat
 • Com els diries en positiu?

Molt sovint insultem sense saber què volem dir i repetim expressions que no acabem d’entendre. Per això serà millor prescindir-ne des d’ara.

 • Durant la setmana entrant procurarem detectar els insults que sentim a la classe i a l’escola i farem propostes per canviar d’expressions

 c. Bromes

Hem d’aprendre a distingir el que és una broma del que no ho és. Cal estar molt atent a casos que poden passar per simples bromes entre amics i una mena de pre assetjament.
   
Quins són els trets d’una broma

 • Broma significa que no és seriós, que es disfressa del que sigui per fer riure
 • Una broma és cosa de dos, cal que es diverteixin tots els components. Si no és així, és una mala passada
 • Una broma és quan tothom pot riure. Si hi ha un nen o nena que no riu, és que no li ha fet gràcia i potser l’ha ferit
 • Una broma és un entreteniment, no una crítica cap a algú en particular.

Reflexió:

 • On diríeu que se situa la frontera entre una broma i el que anomenem mala passada?
 • Com saber si és o no una broma? Hi ha una regla molt clara: Podem riure amb els altres però no podem riure’ns dels altres.