Informació

ESTAT QÜESTIÓ

Els canvis en els comportaments demogràfics repercuteixen en la diversificació de les formes de convivència. Creix el nombre de llars, disminueix el nombre mitjà de persones que hi resideixen i, el que és més important, se’n diversifica l’estructura i la composició.

Composició de les llars 2016

Parella amb fill(s) 34%
Parella sense fill(s) 24%
Mare sola amb fill(s) 9%
Pare sol amb fill(s) 2%
Amb dos nuclis o més 2%
Unipersonals 25%
Dues persones i més 4%

Font: Idescat, a partir de l’Enquesta contínua de llars de l’INE.

Reflexió:

  • Què ens diuen aquestes xifres?
  • En quin tant per cent em trobo?
  • Com diries que evolucionarà la situació?


Per saber-ne més:

Composició de les llars

Nous comportaments residencials a les llars catalanes (Cristina López Villanueva)

 

QUI AJUDA?

Pallassos sense fronteres 

Pallassos sense fronteres 
Pallasos sense  fronteres és una organització no governamental catalana de pallassos, d’àmbit internacional i sense ànim de lucre, fundada a Barcelona el 1993 per un col·lectiu d’artistes procedents del món de les arts escèniques. El seu objectiu és actuar en zones de conflicte o exclusió, a fi de millorar la situació psicològica a les poblacions refugiades i zones de conflictes i guerra, així com sensibilitzar la societat sobre la situació de les poblacions afectades i promoure actituds solidàries.

 

DIES INTERNACIONALS

Octubre 11
Dia de la nena

Desembre 2
Dia internacional per l’abolició de l’esclavitud

Març 8
Dia de la dona

Maig 15
Dia internacional de les famílies