Estat de la qüestió

Cultura i joventut

Com a resultat de l’anàlisi d’una enquesta feta al jovent l’any 2017, s’ha aconseguit agrupar en sis tipus les activitats culturals habituals:

  • Sortir (25,1%). Agrupa la tendència a sortir de nit i anar a la discoteca, i també quedar amb amics, i en menor mesura anar a concerts. Inclou, per tant, activitats bàsiques que s’associen a ser fora de casa i, molt especialment, a les que són vistes per molts adults com potencialment “transgressores” o com a possibles “pèrdues de temps”.
  • Exercici (11,5%). Tendència a fer esport o exercici i a fer excursions, anar a la natura, etc., i en menor mesura  passejar i  viatjar. Fa referència a formes d’oci fora de casa, però inclou formes que tendeixen a estar ben considerades pels adults.
  • Videojocs (7,8%). Tendència a jugar amb videoconsoles, jocs d’ordinador i similars i, també, amb anar més al cinema.
  • Majoritari (6,1%). Agrupa dues activitats d’oci que s’acostumen a etiquetar com a “comercials”, no gaire ben considerades des de la cultura legítima per “consumistes”, com són mirar la televisió i anar a comprar. També inclou activitats com passejar i anar al cinema.
  • Escolar (5,6%). Fa referència al lligam entre estudiar, llegir llibres diferents dels d’estudi i, en menor mesura, estar amb els amics al carrer o la plaça. És un component que té molta relació amb l’edat i el fet d’estar o no estudiant.
  • Legítim (5,3%). Són les activitats que s’associen a la cultura legítima, és a dir, anar al teatre, a espectacles de dansa, òpera o música clàssica, a exposicions i museus (sense comptar quan és per estudis), i en menor mesura a actes polítics, a concerts, llegir llibres i el diari en paper i anar al cinema.
Adaptat d’ENQUESTA A LA JOVENTUT DE CATALUNYA 2017

Reflexió:

  • Amb quina d’aquestes activitats et sents més identificat/da
  • La teva mitjana es correspon a aquest resultat?
  • Has trobat a faltar alguna activitat que, per tu sigui culturalment important?