Grans temes

PERSONALITAT JURÍDICA

S’entén per personalitat jurídica aquella qualitat per la qual es reconeix a una persona, entitat, associació o empresa, la capacitat per contreure obligacions i realitzar activitats que generen responsabilitat jurídica plena. La personalitat jurídica, doncs, no coincideix necessàriament amb una persona física, sinó que és més àmplia i permet actuacions, amb plena validesa jurídica, de les entitats formades per conjunts de persones, societats o empreses.

a. A casa nostra
En el nostre país als 18 anys s’adquireix la majoria d’edat i la personalitat i responsabilitat jurídica plena. Abans dels 18,  però també es té dret a:

A partir dels 14 anys ja es poden obtenir:

 • El carnet d’identitat
 • Llicència de conducció de ciclomotors de 45cc.
 • Es pot fer de testimoni
 • Posar denúncies.
 • Fer testament

I a partir dels 16:

 • Es pot treballar.
 • Es poden pilotar motos de menys de 75cc.
 • Quins altres drets creus que es podrien tenir abans dels 18 anys?

b. La balança com equilibri

Pla de diàleg

• Sou tots iguals davant la llei en la teva comunitat o es tracta algunes persones de manera diferent?
• Quins factors poden fer que algunes persones tinguin avantatge sobre unes altres?
• Per quines raons la igualtat davant la llei és essencial en una cultura dels drets humans?

 

LA IGUALTAT

Les persones no som iguals, ens diferenciem en molts aspectes: edat, sexe, alçada, color de la pell, professió, interessos personals i professionals, etc. En molts casos aquestes diferències són significatives: llengua, nacionalitat, religió, etc., i en altres ho són només qualitativament: habilitats, simpatia, color dels ulls, etc. L’afirmació d’igualtat en la nostra relació amb els altres pretén el reconeixement mutu de valors i la reciprocitat en els deures. La desigualtat és una situació de desequilibri. Les persones estan en situacions diferents, millors o pitjors, però no en situació d’equitat, de paritat.

El que penso El que sento Com actuo
ESTEREOTIP PREJUDICI DISCRIMINACIÓ
Els alemanys són cap quadrats.
La gent dels països càlids treballa poc.
Sento rebuig envers la gent de determinat aspecte físic.
Tinc por davant de persones vestides d’una manera particular
Rebutjo relacionar-me amb persones de determinats orígens, cultures o aspecte

Un estereotip és una generalització no fonamentada, acceptada i compartida per una majoria. Pot ser positiu o negatiu. És positiu quan generalitza qualitats lloables i acceptades,  sobrevalora un grup, i negatiu quan es generalitzen aspectes negatius o nefastos d’un col·lectiu.

El prejudici arrenca d’un estereotip negatiu, a partir del qual valora emocionalment, jutja socialment, orienta la conducta i es concreta en una actitud hostil i desconfiada envers alguna persona pel fet de pertànyer a un grup social o a un col·lectiu determinat. Encara no hem conegut la persona, però la jutgem pel color de la seva pell i per la manera de vestir.

La discriminació és el resultat de la conducta condicionada pel prejudici i comporta un tracte menyspreador cap a una persona o col·lectiu per les seves característiques ètniques, de sexe, d’orientació sexual, de religió, de parla, d’edat, de salut, d’estament social, és a dir, per ser el que és. Sempre exclou. El món és vist com una dualitat: jo i els meus i els altres. La discriminació és el resultat d’una colla d’elaboracions, unes mentals i altres emocionals, que ens porten a actuar tal com ho fem.

Diferència: Situacions distintes provocades per elements externs: físic (color de la pell, constitució, etc.) i culturals: creences, gustos, ideologies, etc. Que assenyalen trets desiguals, però no comporta cap mena de valoració.
Discriminació: Situació de diferència clarament perjudicial i injusta que atempta contra els meus drets en quant a persona. Discriminar és diferenciar negativament, apartar, assenyalar com a diferent, perjudicant-lo.

Dialoguem:

 • Pots posar exemples de diferència i de discriminació?
 • Una diferència pot originar una discriminació?
 • Una discriminació pot revertir en simple diferència?
 • Quina és la distinció entre diferència i discriminació a parer teu?

 

TIPUS DE PREJUDICIS

Hi ha diferents tipus de prejudicis, entre els quals podem esmentar:

 • Prejudicis culturals: es basa en la visió d’una cultura superior per sobre d’una cultura a la qual atribuïm trets negatius.
 • Prejudicis religiosos: totes les religions marquen un determinada creença.  El desconeixement (o coneixement parcial) poden determinar la visió de les religions i de les persones (per extensió).
 • Prejudicis de gènere: es tracta d’atribuir unes característiques en funció del gènere. Aquestes característiques (diferenciades entre gèneres) poden ser apreses, transmeses per factors culturals, opinions generalitzades….
 • Prejudicis d’orientació sexual: es basen en marcar les diferències per tenir una sexualitat “diferent” del que es considera “normal o natural”
 • Prejudicis estètics: estan lligats als patrons de bellesa i a modes.  Per  exemple, la publicitat ens presenta figures estereotipades de bellesa d’home i de dona, que se segueixen com exemples d’ideal de bellesa.

I el resultat n’és la discriminació  que comporta l’exclusió i el tracte desigual.

a. Alguns tipus de discriminació

En què consisteix cada tipus de discriminació

 • ser massa intel·ligent.
 • ser d’una ètnia diferent de la majoritària, o de l’ètnia dels que no tenen el poder (els no blancs a Europa o Amèrica del Nord).
 • ser pobre.
 • ser immigrant.
 • patir una discapacitat o malaltia visible.
 • ser dona.
 • no encaixar en els cànons de bellesa d’una cultura donada.
 • exercir una professió no prestigiosa (sovint manual).
 • etc.

b.  Preguntar-se

 • Alguna vegada m’he sentit discriminat/ada
  -pel meu físic
  -per la meva situació econòmica
  -per la meva religió
  -per les meves opinions
  -per la meva manera de ser
 • Alguna vegada he discriminat alguna persona o col·lectiu?
 • Alguna vegada he fet coses  perquè tothom ho feia, encara que pensés que estava mal fet?
 • M’agradaria sentir-me acceptat/ada tal com sóc?
 • Quan algú m’ha discriminat he sentit tristesa?
 • Quan m’han discriminat he sentit por?
 • Quan m’han discriminat he sentit ràbia?

És possible fer coses per canviar les actituds discriminatòries? Quines?