Art. 3. Vida, llibertat, seguretat

Article 3

Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.
Andrzej Wróblewski. Execució, 1949
Andrzej Wróblewski. Execució, 1949

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest quadre sobre l’article 3? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència de lectures o cinema en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb el tercer article de la Declaració? Relacionar, connectar temes