Mirada no violenta

Bon tracte i atenció

Hem de procurar un bon tracte per a tothom però especialment per a qui té algun tipus d’impediment. A classe, pot ser difícil de parlar de qualsevoldiscapacitat. No parlarem de totes les possibilitats, ens centrarem en la ceguera i la sordesa.

Com deu ser això de no veure-hi?

Analogia

En aquest exercici, has de completar una analogia, que comença així: “No veure-hi és com…”

 • Com acabaries la frase?
 • Amb què compararies la ceguera?

Exercici. Llegir en Braille

Aconsegueix un conjunt de materials d’iniciació a la lectura en Braille. Procura que l’alumnat descobreixi, pel tacte, de quina manera les persones amb ceguesa poden distingir les diferents lletres amb les puntes del dits.

Braille

 • Intenta posar el teu nom en Braille?
 • Mira de poder “llegir alguna paraula d’algun document que tingueu en Braille
 • Fes el teu propi alfabet Braille utilitzant petits cereals rodons, arròs o cigrons/mongetes. Enganxa les peces en el paper per fer un alfabet. Fes una frase amb el teu alfabet i demana’ls als teus companys de classe que desxifrin el teu missatge.

Com deu ser això de no sentir-hi?

Analogia

En aquest exercici, has de completar una analogia, que comença així: “No sentir-hi és com…”

 • Com acabaries la frase?
 • Amb què compararies la sordesa?

La llengua de signes és una llengua de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones sordes i sordcegues signants, gràcies a la qual poden establir un canal d’informació bàsica per a la relació amb el seu entorn social. Mentre que, amb el llenguatge oral, la comunicació s’estableix mitjançant un canal auditiu, la llengua de signes ho fa per un canal visual i espacial. Té una estructura gramatical pròpia que es caracteritza pels paràmetres següents: la configuració d’una o dues mans, dels seus moviments, de les seves orientacions, de la seva ubicació espacial, i dels elements no manuals (moviments labials -que poden ser verbals i orals-, facials, linguals, d’espatlles, i de cap. N’hi ha moltes.
La llengua de signes catalana o LSC és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya utilitzada per més de 25.000 persones a Catalunya de les quals 12.000 són persones amb sordesa.

llengua de signes

Activitat

Durant una setmana practicarem algunes expressions de la llengua de signes quan s’escaigui: quan ens presentin algú o bé per donar les gràcies.

Pla de diàleg

 • Si una persona no hi sent, quin mètode utilitzaria per esbrinar què diu l’altra gent?
 • Quan una persona no hi veu, com utilitza els seus altres sentits per ajudar-se?
 • Escolten amb atenció les persones amb ceguesa?
 • Observen amb atenció les personesamb sordesa?
 • Si una persona és privada d’un dels seus sentits, li és més important, llavors, parar atenció?
 • És important, per a una persona amb dificultats sensitives, comprendre allò que li diuen els sentits?
 • Encara que tinguis tots els teus sentits, és important ser capaç de comprendre bé allò que els sentits et diuen?