Fer

En grups de tres preparar un eslògan a favor de la lliure circulació. Una vegada fets, decidirem quins són els tres millors, els copiarem en una catolina i els penjarem a l’aula.