Fer

Improvisa una primera pàgina de diari a partir de notícies –reals o inventades- que tinguin a veure amb aquest article. Inventa un nom i una capçalera i distribueix les notícies tot fent els titulars i seleccionant la mida de les lletres i el gràfic.

Fem un article d’opinió en relació amb el que hem après amb aquesta activitat sobre la participació i ho publiquem al bloc del nostre centre educatiu.