Estat de la qüestió

Resultat d'imatges de Paisos on ser dona és un problema mapa
FONT: Diari Ara / Mapa de 2014

L’esclavisme persisteix -sota diferents formes- avui en dia. La  Walk Free Foundation, una nova ONG, radicada a Austràlia, s’ha especialitzat a denunciar aquestes pràctiques i ha xifrat per primer cop la quantitat d’esclaus que hi ha al segle XXI. Són 29,6 milions.

Reflexió:

  • Quins poden ser els motius que algú, avui dia, visqui encara en règim d’esclavatge?
  • Quines persones poden tenir al seu càrrec altres humans en condicions infrahumanes?
  • Com t’expliques que no hi hagi accions molt més contundents per aturar aquesta barbaritat?