Curtmetratges

Seguretat social
Durada: 1:03

VIDEO

Reflexió:

  • Què t’ha dit de nou aquest vídeo?
  • Quina imatge destacaries?
  • Quina frase remarcaries?