Fer

Amb un quadrat, un cercle i un triangle fes una composició al·lusiva al tema de la propietat.