Arts visuals

Quadres

Sobre propietats

G. Caillebotte. L'hort, 1881-1882.
G. Caillebotte. L’hort, 1881-1882.
Emil Kosa. Prop de Modesto, 1940.
Emil Kosa. Prop de Modesto, 1940.
Ivan Vladimirov. Bolchevics requisant gra als camperols, entre 1921 i 1922.
Ivan Vladimirov. Bolchevics requisant gra als camperols, entre 1921 i 1922.


Sobre robatoris

William-Adolphe Bouguereau. Lladregotes, 1872.
William-Adolphe Bouguereau. Lladregotes, 1872.
Alexander Antigna. El caçador furtiu (sense data)
Alexander Antigna. El caçador furtiu (sense data)

Reflexió per a cada quadre:

  • Quina ha estat la primera sensació en mirar la pintura? Intenta fer una descripció de les emocions que ha generat la seva observació.
  • Creus que pot il·lustrar aquest article? En quin sentit?
  • Buscar altres obres (de la mateixa època, anteriors o posteriors), en les quals es reflecteixi el tema del dret en qüestió, ja sigui a través de la representació de la seva vulneració o del seu gaudi.
  • Com seria avui una representació dels drets de propietat d’autor com ara d’un músic, cantant o escriptor a qui se li “pirateja” la seva obra?