Estat de la qüestió

Diferents tipus de famílies

Diferents tipus de famílies

Fuente: WRadio

Reflexió:

  • Un grup redacta un text que expliqui aquest poster amb paraules abans que l’altre grup l’hagi vist.  El grup que no l’ha vist intenta fer un gràfic gràcies a l’explicació.  Al final comparem si s’ha comprès per part dels dos grups.
  • Algun aspecte d’aquesta informació que us hagi cridat l’atenció?
  • Encaixa amb la percepció que teniu del vostre entorn social?