Mirada violeta

Discriminació per gènere

El terme “sexe” fa referència a les diferències biològiques entre homes i dones; el terme “gènere”, en canvi, descriu els rols, les funcions, actituds i comportaments establertes per la societat i que aquesta considera apropiats per als homes i per a les dones.
Sobre el sexe hi ha poc a dir, perquè ve donat per peculiaritats físiques; el gènere, en canvi, és una elaboració social. Consisteix en una sèrie de supòsits, construïts a partir de les diferències biològiques entre homes i dones.
El concepte de gènere no només canvia amb el temps, sinó també d’una cultura a una altra i entre els diversos grups dintre d’una mateixa cultura. En conseqüència, les diferències són una construcció social i no una característica essencial dels individus o grups i, per tant, les desigualtats no són un resultat “natural” de les diferències biològiques.

Prova sobre sexe i el gènere

Preguntar als participants quina és la diferència entre els termes “sexe” i “gènere”. Demanar al grup que comenti breument les opinions aportades.
Dividir els participants en equips de 2 o 3 persones.
Explicar que es llegiran unes frases. Els equips hauran de decidir si la frase serveix per a descriure el “sexe” o el “gènere”. Si fa referència al sexe. s’aixecaran del seient. Si la fa al gènere, es quedaran asseguts.
Llegir les frases i deixar temps perquè els grups les comentin.

Sexe o gènere

 • Les dones pareixen; els homes no. (S)
 • Les nenes són amables; els nens, durs i audaços. (G)
 • En molts països, les dones guanyen només el setanta per cent del que guanyen els homes. (G)
 • Les dones poden alletar els seus fills; els homes han d’utilitzar un biberó. (S)
 • Les dones són les encarregades de criar la mainada. (G)
 • Els homes són els que prenen les decisions. (G)
 • A l’Egipte antic, els homes es quedaven a casa teixint. Les dones s’ocupaven dels afers de la família. (G)
 • Les dones heretaven la propietat, i els homes no. (G)
 • Les veus dels nens canvien amb la pubertat; les de les nenes no. (S)
 • Segons estadístiques de les Nacions Unides, les dones realitzen el 67 per cent del treball mundial i, no obstant això, només guanyen el 10 per cent dels ingressos mundials. (G)
 • A les dones els preocupa la qualitat de l’educació dels seus fills. (G)
 • A les dones se’ls prohibeix realitzar treballs perillosos, com treballar en mines subterrànies; els homes treballen sota la seva pròpia responsabilitat. (G)
 • A gairebé tots els països, la majoria dels policies són homes. (G)
 • Hi ha menys dones presidentes, parlamentàries i directives que homes. (G)

Es comenten en grup i s’escriuen a la pissarra els punts principals. Es debat sobre qüestions com:

 • Han sorprès alguns dels enunciats?
 • Totes les persones del grup eren del mateix parer?
 • Hi ha hagut desacord? S’ha pogut solucionar el desacord?
 • De quina forma varien les funcions de gènere d’acord amb les diferències d’edat, classe, raça, cultura i període històric?
 • Com varia la forma per la qual les dones de diferents països experimenten el poder i l’opressió?

Sobre el col·lectiu LGTBIQ+

LGTBIQ+ són les sigles que es refereixen al col·lectiu de persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals, Inter sexuals, Queer i qualsevol altre tipus d’orientació sexual o identitat de gènere socialment marginades.

Aclarint conceptes…

L’ identitat sexual és una característica que es refereix a la preferència de les persones d’un sexe o altre a l’hora d’elegir companys sexuals i afectius al llarg de la seva vida. Quan parlem de la seva identitat sexual anomenarem a la persona com:

Homosexual o lesbiana: persones que elegeixen tenir parelles afectives i sexuals del mateix sexe.

Bisexuals: Homes i dones que tenen relacions sexuals i afectives amb persones del mateix sexe i del sexe oposat.
Heterosexuals: persones que tendeixen a elegir parelles sexuals i afectives del sexe oposat.

Transsexuals: persones que senten una forta i persistent identificació amb el gènere contrari i una profunda disconformitat i insatisfacció amb el seu sexe anatòmic. Se senten pertanyents a un gènere diferent del seu fisiològic en néixer, desitjant l’aspecte físic que correspon al sexe sentit com a propi.

Les persones a les quals diem travestis són persones a les qui agrada vestir-se amb roba del sexe contrari i que a vegades actuen en espectacles. Aquestes persones poden ser heterosexuals o homosexuals .

Els/les Drag Queen són homes i dones que es vesteixen i actuen com a una dona, amb característiques sexuals associades a les dones, però que es mostren de forma molt exagerada.

Els/les Drag King són homes i dones que es vesteixen i actuen com a homes, en una representació exagerada o paròdica dels caràcters que s’associen a la masculinitat.

a. Definir conceptes
A veure si saps definir els següents conceptes amb paraules teves?

 • Homosexualitat
 • Heterosexualitat
 • Gais
 • Lesbianes
 • Homofòbia
 • Transexual

Llenguatge inclusiu. Cultura UNAM (VÍDEO)

Identitat, gènere i adolescència. Proposta coeducativa per a la prevenció de la discriminació sexista i homofòbica.

b. Una conversa
L’Oliver, un xicot de 14 anys diu al seu germà petit de 5 anys que vol parlar amb ell de l’amor, i de les parelles. Ha explicat als seus pares que era gai i ara ho vol dir al seu germà petit. A partir d’unes primeres temptatives, li diu: “Te n’has adonat que mai he tingut nòvia? Què et semblaria si em casés amb un home?”
La veritat és que l’Oliver s’ha sorprès molt amb la resposta de l’Alfie, perquè li ha dit que li semblaria molt “guai”, ja que ho va veure en una pel·lícula i li havia semblat bé. I afegeix: “l’amor és l’amor!”.

Reflexió:

 • Què et sembla aquesta conversa?
 • T’imagines que una germà o germana (o un amic o amiga) la pogués tenir amb tu?
 • Tu, què hi diries?
 • Estàs d’acord que “l’amor és l’amor”?

Coming out GAY  Vídeo (en anglès)