Grans temes

DEURES

A la noció de dret li correspon, recíprocament, la del deure. Tot dret d’una persona implica un deure de les altres persones de respectar-lo. Deure vol dir tenir l’obligació de fer, donar o pagar alguna cosa a algú. Significa també tenir obligacions nascudes del respecte, de la gratitud o d’altres motius.
El mot deure té també una forta càrrega ètica: «el meu deure» és «el que he de fer», i és independent de les inclinacions i els desitjos. Els deures que fan referència a les lleis de l’Estat són els jurídics.

a. Deure vol dir…

Imaginar exemples de diferents usos de la paraula deure per designar :

 • Una obligació moral.
 • Una obligació professional.
 • Una obligació jurídica.
 • Una obligació lògica.
 • La necessitat d’un fet.
 • Un futur incert.
 • Un present probable.
 • Una suposició.

b. Què són els deures?

Què són els deures? Un deure és una cosa que s’espera que tu facis. Si ets el o la conserge de l’escola, tens el deure, per exemple, d’obrir i tancar, i de controlar les entrades i sortides de la gent; si ets un bomber, tens el deure d’apagar focs; si ets una policia, tens el deure de defensar la llei.

A. Passen llista els i les docents ?
B. Tenen l’obligació de passar llista?

A. Sancionen les faltes els àrbitres de futbol?
B. Tenen l’obligació de sancionar les faltes?

A. Fan anar els infants a l’escola els pares i les mares?
B. Tenen l’obligació de fer anar els nens i nenes a l’escola les mares i els pares?

A. Els pares i mares ajuden a fer els deures?
B. Tenen l’obligació les mares i els pares d’ajudar a fer els deures?

A. Permeten els pares i mares que les nenes i nens mengin el que volen?
B. Tenen el pares i mares l’obligació de permetre que els nens i nenes mengin el que vulguin?

c. Pla de diàleg: Sobre drets i deures

 • Com saps que tens un deure respecte a algú o a alguna cosa?
 • Tothom té deures?
 • Els nounats tenen deures?
 • Les persones adultes tenen deures envers els infants?
 • Els nens tenen deures envers les nenes?
 • Les nenes tenen deures envers els nens?
 • Els infants tenen els mateixos deures que les persones aduktes? Per què?
 • Els éssers humans tenen deures envers els animals?
 • Els animals tenen deures envers els humans?
 • Tenen deures els animals respecte als seus amos?
 • I les plantes com a éssers vius tenen drets? Creus que haurien de tenir-los?

d.  Correspondència

Si algú té els drets que s’enumeren en la llista de l’esquerra, és que algú ha atendre’ls i per això aquest “algú té deures”. A qui correspon fer efectius els següents drets:

A QUI CORRESPON
Dret a tenir una educació
Dret a tenir aliments
Dret a la seguretat social
Dret a jugar
Dret a cantar
Dret a tenir  protecció
Dret a desobeir
Dret a sentir la música que t’agrada
Dret a ser estimat
Dret a no ser discriminat
Dret a tenir pares i mares
Dret a treballar
Dret a dutxar-se
Dret a protestar
Dret a la vivenda
Dret a….

LEGAL I MORAL

De forma literal, “legal “és una acció que es troba dins del límits del dret, és a dir, del conjunt de lleis d’un país. Allò “moral”, en canvi, és quelcom que pot ser considerat bo o dolent des d’un punt de vista ètic, aplicant els criteris, personals o compartits, basats en principis i valors. Si bé moltes vegades allò legal ha sorgit d’allò moral, perquè ha esdevingut llei un principi compartit per tothom, a vegades la moralitat d’una acció es contradiu amb la legalitat. Hi ha aspectes que són purament morals i en els quals el dret no pot intervenir, com per exemple, la bondat o maldat de decidir en quins principis baso la meva dieta.

Legal i moral

Diferenciar entre qüestions legals (L), morals (M) i legal i morals (LM)

L M LM
1. Robar.
2. Adoptar un fill o filla.
3. Tenir relacions sexuals.
4. Robar en un supermercat.
5. Mentir.
6. Agredir algú.
7. Pagar els impostos.
8. Votar.
9. Ajudar una persona accidentada.
10. Respectar la gent gran.
11. Estafar algú.
12. Emborratxar-se.
13. Ajudar a fer les feines de casa.
14. Fer els deures.
15. Prestar diners a un amic.
16. No retornar alguna cosa que m’han prestat.
17. Utilitzar algú per obtenir alguna cosa.
18. Utilitzar informació privilegiada per beneficiar-me’n.
19. Insultar algú.
20. Fer de voluntari social.
21. …..