Mirada no violenta

Pla de diàleg: sobre les lleis

1. Si no hi ha una llei contra un determinat tipus de comportament significa que la conducta
a. És permesa
b. És desitjable
c. Res de  a ni b
Justifica la resposta

2. Què diries que són les lleis?
a. regles
b. normes de conducta
c. ordres
d. res del que s’ha dit
e. tot el que s’ha dit
Justifica la resposta

3. Els bons ciutadans acaten les lleis perquè tenen por del càstig, perquè volen respectar les lleis o per totes dues coses?
4. Quan un ciutadà desobeeix una llei, ho fa perquè no té por al càstig, perquè odia les lleis o per totes dues coses?
5. Dir que les lleis d’un país són com les regles del joc, és una bona comparació?
6. És possible que les lleis posin límits a les persones i alhora siguin bones?
7. …


Iguals davant la llei

Ser iguals davant la llei significa:
1. Tenir dret a un advocat
2. Tenir dret a ser posat en llibertat sota fiança
3. Tenir dret a ser considerat innocent
4. Tenir dret a apel·lar un tribunal superior

Preguntem-nos:

1. Tenir dret a un advocat
a. Tots els ciutadans tenen accés als advocats?
b. Si algú no té diners, què hi ha previst?
c. Tenen la mateixa defensa els qui poden pagar un bon advocat i els qui no?

2. Tenir dret a ser posat en llibertat sota fiança
a. Tots els arrestats poden sortir sota fiança?
b. Qui decideix la quantitat? Sobre quines bases?
c. Té les mateixes possibilitats de pagar una fiança aquell que és ric o aquell que és pobre?

3. Tenir dret a ser considerat innocent
a. Considerat innocent per qui? Pot ser que algú sigui “condemnat” pels mitjans de comunicació?
b. L’opinió pública exerceix pressió sobre les sentències?

4. Tenir dret a apel·lar
a. Tothom té les mateixes possibilitats per apel·lar?
b. Quins límits hi ha per apel·lar contra un veredicte de culpabilitat?

  • Quines conclusions traiem d’aquest pla de diàleg?