Fer

Preparar un mural sobre el que podem considerar els esclavatges moderns. Individualment o en petits grups desenvolupeu una idea i portar-la a terme.