Fer

Construir una gràfica aproximada dels prejudicis que creus que hi ha al teu centre educatiu. Quin tant per cent d’alumnes són discriminats per alguns prejudicis que hagis detectat. Les posem en comú. Vegem entre tots com trencar els prejudicis inherents.