Art.20. Llibertat reunió

Article 20

1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. 
2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.
G. Pelliza da Volpedo. El quart estat, 1901.
G. Pelliza da Volpedo. El quart estat, 1901.

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest quadre sobre La llibertat de reunió? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions actuals relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et plateja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre la problemàtica de les vagues? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre: color, imatge, expressió d’algun, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb l’article vintè de la Declaració? Relacionar, connectar temes