Literatura

NOVA ORACIÓ DEL PARENOSTRE
Miquel Martí Pol

Pare nostre que esteu en el cel,
sia augmentat sovint el nostre sou,
vingui a nosaltres la jornada de set hores,
faci’s un xic la nostra voluntat
així com la d’aquells que sempre manen.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos-el més fàcil que no pas el d’avui,
perdoneu els nostres pecats
així com nosaltres perdonem
els dels nostres encarregats
i no ens deixeu caure a les mans del director,
ans advertiu-nos si s’apropa, amén.

 

Reflexió:

  • Buscar una còpia de l’oració del Pare nostre i comparar-la amb la versió de Miquel Martí Pol.
  • Quina deu ser la intenció de l’autor a parer teu?
  • Contrasteu les diverses interpretacions.