Música

Una fiblada a la pell
Cançó d’Els pets

Ell seu al llit i es repentina els cabells,
ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve.
Un breu moment,
un cop caient,
mentre ella sent
una fiblada a la pell.
Ell penca massa i ella creu que ho comprèn,
ella s’amaga si ell arriba fent pudor d’aiguardent.
Un breu moment,
un cop caient,
mentre ella sent
una fiblada a la pell.
I arriba per fi l’endemà
i ell torna a ser tan normal
que tot plegat sembla dèbil i llunyà.
I ell és tan tendre quan vol
i ella es deixa estimar
i ell és tan guapo i tan fort que espanta.
Ell dorm tranquil quan ella tanca el portal
una maleta i a la mà l’adreça d’un hospital
quan puja al tren de sobte sent
dintre del seu ventre
una fiblada a la pell.

Vídeo

Reflexió:

  • Què ens diu la cançó?
  • Pots explicar en quatre ratlles el que explica?
  • Com la relaciones amb l’article?
  • Saps altres grups que tinguin cançons reivindicatives?