Estat de la qüestió

Hi ha una percepció errònia, molt estesa entre els joves, que la violència masclista només es produeix entre persones adultes i les noies pensen que la violència no les pot afectar. Malauradament molts joves admeten el “sexisme benevolent”, formes de control i possessió que veuen com a signes d’estimació. El verb “estimar” es conjuga amb el verb “patir” de gelosia i domini. Si una persona no té consciència dels possibles abusos, no podrà superar situacions més greus.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/elcritic.cat/blogs/wp-content/uploads/sites/28/2018/01/26142016/percepcio_violencia_masclista.jpg

Activitat:

Un grup de pocs alumnes prepara l’enquesta amb les preguntes que hi ha al gràfic als companys de curs i una vegada analitzats els resultats vegem si coincidim amb la percepció que ens donen les dades del baròmetre. Tant en cas afirmatiu com negatiu, ens preguntem per què?

Cal també  desmuntar  les creences que comporten les quatre darreres afirmacions.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/elcritic.cat/blogs/wp-content/uploads/sites/28/2018/01/29100204/grafic1.jpg

Reflexió:

  • Què indiquen aquestes xifres?
  • En el primer cas quantes noies de cada 10 han estat violentades?
  • En el segon cas quantes noies de cada 10 han estat agredides?
  • Quin paper té el silenci en aquestes situacions?
FONT: El crític