Història de vida / Testimoni

L’actuació de l’entorn, clau de la protecció

Ivonne és una nena de 12 anys, mai ha anat a l’escola, però ja li ha estat assignat un marit. El seu pare ha rebut uns 30 euros com a avançament pel futur matrimoni de la seva filla. L’elegit viu en un llogaret veïna. Després del pacte Ivonne va ser portada a casa del seu futur marit.
Era la primera vegada que el veia i no volia viure amb ell. Amenaces, abusos i una contínua vigilància van fer d’Ivonne amb només 12 anys descartés fugir.
El seu cas va arribar ràpidament a l’orella del responsable del llogaret, i tot seguit va convocar al comitè local per planejar alliberar la nena. Un cop alliberada va ingressar al centre de salut per curar-se de les ferides que va patir com a resultat dels maltractaments. Abans que es pogués recuperar va ser de nou segrestada pel seu propi pare i portada de vola a la que havia de ser la seva futura casa. El comitè d’acció local, recolzat per UNICEF, va posar aquest cop una denúncia i la policia va acabar arrestant al futur marit i al seu pare.
El comitè va ser ajudat en tot moment per la ràdio regional que emet diàriament un programa relacionat amb els drets dels infants i reforça el missatge del comitè.
Avui Ivonne és lliure, però tem pel seu futur. Les autoritats d’assumptes socials juntament amb el centre de promoció social planegen donar-li una educació o ensenyar-li un treball que asseguri la seva llibertat.

Font: Notícies de l'UNICEF núm. 183. maig 2003

Reflexió:

  • Què t’ha cridat l’atenció en aquesta història?
  • Creus que aquesta és una infància feliç?
  • Què li falta o que li sobra per poder ser feliç?
  • Qui hauria d’intervenir perquè pogués ser feliç?
  • Creus que només els o les joves del tercer món tenen una infància infeliç?
  • ¿Tu pots fer alguna cosa per a això?

Quan una infància és feliç?