Fer

Que cadascú faci una vinyeta per senzilla que sigui a la manera de les que hi ha a l’apartat Mirada violeta, i que reflecteixi el consum de temps lliure per part dels joves. Una vegada realitzades les exposarem a l’aula, tot comentant-ne l’adequació, sentit, oportunitat, originalitat, etc.