Fer

Quadern personal

Recollir d’alguna revista una foto de nens i nenes en situació clara de misèria. Cercar també la imatge d’algun infant dels que viuen amb gran luxe i benestar.
Cobreix-les amb una làmina de paper adhesiu transparent, procurant que no quedin bosses d’aire; per això es pressiona amb un regle el paper adhesiu a la imatge de la revista.

Després es col·loca en un recipient amb aigua i detergent (de deu a quinze minuts). S’aclareix i es comença a retirar molt suaument amb el dit el paper de l’adhesiu, de manera que la tinta de la imatge quedi enganxada a l’adhesiu. Es rentarà la transparència en aigua, comprovant a contrallum que no hi hagi restes de paper. Un cop assecada i perquè tingui més consistència la cobreixes amb un full d’acetat i l’enganxes a la llibreta.

Ensenyeu les dues imatges i busqueu-hi les diferències. Les anotarem en el quadern.

Entre tots i totes

Abans d’enganxar les produccions a la llibreta, mostreu-les totes juntes i busqueu quines mostren més diferències, més contrastos i quines s’assemblen força. Podeu valorar també les més originals, les més insòlites, etc.

Què hi puc fer jo?

Pensar quines actituds i actuacions es poden proposar en els distints àmbits en els quals et mous:

  • Què hi pot fer la meva família?
  • Què hi pot fer la meva escola?
  • Què hi poden fer els mitjans de comunicació?

Una vegada pensat individualment, ho podem comentar entre tots i triar alguna opció factible de cada apartat.