Temàtica

CRUELTAT I EXPLOTACIÓ

Ser cruel és danyar, provocar sofriment, no tenir pietat. La crueltat es manifesta en violència, agressivitat, abús.  Explotar té el sentit d’usar persones o coses en benefici propi de manera abusiva. S’exploten els béns de la terra, també s’exploten algunes persones i entre elles infants i joves.

a. Poseu exemples

Posa algun exemple de crueltat i d’explotació. Cerca en les notícies del diari o del telenotícies alguna notícia referent a nens o nenes que hagin patit algun tipus de crueltat o d’explotació.

b. Què vol dir explotar?

Com explicaries què vol dir EXPLOTACIÓ? ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Fem servir unes quantes frases on aparegui el verb explotar en alguna de les seves formulacions. Al teu parer quina seria la paraula que definiria millor l’explotació quan es refereix als infants i joves: Ús, abús, aprofitament, estafa.

c. Situacions d’explotació

Dividits en dos grups, podeu imaginar dues situacions d’explotació. Una que es pugui donar al nostre país, molt propera, i una altra que es doni en un país llunyà. Penseu la situació i l’escenifiqueu. Cada grup ha d’endevinar de quina situació es tracta amb la sola representació mímica. Sense l’ús de paraules. Si voleu us podeu ajudar amb música o ritmes.

TRÀFIC DE PERSONES

El diccionari defineix “tracta” com a tràfic de persones que es venen i es tracten com si fossin objectes: tràfic d’esclaus, tràfic de dones i tràfic de nens i nenes. El tràfic d’éssers humans ve a ser un intercanvi comercial, però en lloc de mercaderies materials es compren i venen persones. És a dir, se les tracta com a objectes.

 • Persones i objectes

En quins casos dels següents les persones són tractades com a objectes:

 • Quan un conductor no respecta un pas de vianants
 • Quan un adult pega un infant o jove
 • Quan es fa treballar un infant o jove
 • Quan es compra un nadó
 • Quan una persona és raptada
 • Quan es paga per sota dels sous establerts
 • Quan es maltracta
 • Quan es neguen els drets de les persones
 • Quan els infants són venuts

b. Traficar amb persones
Comentar alguns dels objectius del tràfic de persones:

 • per ús sexual
 • per tràfic d’òrgans
 • per esclavatge laboral
 • com a infants soldats

Parleu dels casos que heu conegut pels mitjans i traieu-ne conclusions.
Especialment imagineu de posar-vos en el seu lloc.

TREBALL INFANTIL

Entre el 35 i el 40% de la població mundial té menys de 16 anys i el 85% d’aquest grup viu als països pobres. Això significa que la majoria dels infants del món viu als països pobres.

a. Definició de treball infantil

No tot el treball infantil, evidentment, és cruel o degradant; hi ha tasques que fins i tot poden aportar habilitats i responsabilitats als infants, mantenir unides les famílies i contribuir als ingressos familiars. En avaluar l’abast del treball infantil i dibuixar solucions, és crucial definir què és el treball infantil, i distingir formes explotadores de formes apropiades.

Explotador No explotador
1. Si és una tasca de dedicació exclusiva
2. Si passen massa hores treballant
3. Si el treball provoca estrès físic, social o psicològic
4. Si qui treballa viu al carrer en males condicions
5. Si el salari és inadequat
6. Si cal assumir massa responsabilitat
7. Si el treball impedeix l’accés a l’escolarització
8. Si el treball mina la dignitat i autoestima del nen  o nena (com l’esclavisme i l’explotació sexual)
9. Si impedeix aconseguir un ple desenvolupament social i psicològic
10. Si es conjuga el treball i l’escola
11. Si és una tasca parcial que ocupa unes hores
12. Si és important per la meva família
13. …

Tenint en compte que els 9 primers són els criteris bàsics per determinar si el treball infantil és explotador i inadequat segons la UNICEF, organitzarem un pla de diàleg a partir de les respostes intentat aclarir els conceptes: dedicació exclusiva, estrès, males condicions, inadequació del salari, etc.

b. Improvisant

En grups de 4 prepareu un discurs sobre el treball infantil. Cada un ha de tractar un aspecte i heu de comportar-vos com si només hi hagués un orador. Quan el que parla es quedi sense arguments o hagin passat els dos minuts, un altre del grup el substitueix.

Mentre escoltem anem anotant:

 • La coherència del discurs
 • Les coses interessants que diuen
 • Com les diuen:  bé i organitzadament
 • Com es fa la transició d’un orador a un altre
 • Com acaba el discurs

Després, en un torn de paraules ràpid, diem a cada grup en què han de millorar en l’exposició i quins han estat els aspectes rellevants en el contingut del discurs.

c. Treballs de recerca

Els infants que treballen a temps complet i sovint en situacions d’exploració se solen concentrar en determinades àrees geogràfiques.

 • Feu una recerca de quins són els països i en quins sectors treballen alguns  grups de menors
 • Quines són les empreses o marques comercials que tenen tallers o fàbriques a països que permeten l’exploració infantil.
 • Quines són les conseqüències pels infants i també pels països que propicien l’explotació. Els resulta beneficiós a la llarga?

INFANTS SOLDATS

En alguns llocs del món es recluten nens i nenes, alguns dels quals encara no han complert els 10 anys, per a la guerra. Moltes vegades han estat segrestats i obligats a combatre. En molts documents de l’ONU i la UNESCO es prohibeix la participació d’infants en els conflictes armats.

Milers de nens i nenes perden la seva infantesa immersos en conflictes sagnants, quan el que haurien d'estar fent seria jugar i formar-se. 
Més de 300.000 infants són reclutats per participar en conflictes bèl·lics.
Molts dels infants són obligats a integrar-se en les forces armades, governamentals o no, mitjançant intimidacions. D'altres, senzillament són segrestats. I uns altres, a causa de les condicions de vida precàries i de les poques expectatives de supervivència, s'hi uneixen voluntàriament per aconseguir aliment o refugi. 
Milers d'infants són reclutats per les forces governamentals de Myanmar, Guatemala, El Salvador, Libèria o Etiòpia.  Els diferents grups armats de Moçambic, Angola, Sri Lanka, Uganda o Sudan fan el mateix. A Colòmbia, totes les faccions que participen en el conflicte recluten menors, ja que els consideren combatents molt eficients; més de 6.000 menors colombians d'entre 8 i 18 anys es veuen obligats a participar en els conflictes de Colòmbia, enrolats en algun dels bàndols.
Al països anteriors, i a d'altres com Afganistan, Rwanda, Sierra Lleona, se n'hi pot afegir algun de ben proper: el Regne Unit és l'únic país europeu que envia sistemàticament menors de 18 anys a situacions de conflicte. 
Les nenes corren un doble risc: ser utilitzades com a soldats i alhora com a objectes sexuals.

Informar-se:

• Obtenir més informació sobre els nens i nenes soldats en diferents parts del món.

Temes pel diàleg:

• Per quina raó els exèrcits o les guerrilles utilitzen nens i nenes en la guerra?
• Quins drets humans d’aquests nens i nenes es violen?
• Sofreixen les nenes soldats les mateixes conseqüències que els nens soldats?
• Si un nen o nena assoleix sobreviure i  tornar a la seva comunitat d’origen, amb quines dificultats es trobarà a curt, mig i llarg termini?
• Esbrinar quines organitzacions ofereixen suport i rehabilitació als nens i nenes soldats.

Per saber-ne més:

Nens i guerra – Nens i nenes soldats

Sensibilització sobre infants soldats
Pàgina especial de les Nacions Unides sobre els nens i nenes soldat