Arts visuals

girl's face

man with black and white face tattoo

shallow focus photo of protesting people

Reflexió:

  • Quin impacte t’han fet aquestes tres fotografies?
  • Posa un títol a cadascuna
  • Quina relació establiries entre elles: s’ajuden, es complementen, es contradiuen…?
  • Quina relació tenen amb l’article 3 de la Declaració?