Arts visuals

Trieu un dels dibuixos i observa’l atentament:

Achille Beltrame. Militants sufragistes arrestades, 1906.
Achille Beltrame. Militants sufragistes arrestades, 1906.
Achille Beltrame. Sufragistes en vaga de fam alimentades per força a la presó, 1913.
Achille Beltrame. Sufragistes en vaga de fam alimentades per força a la presó, 1913.

Reflexió:

• Quina ha estat la primera sensació en mirar el dibuix? Intenta fer una descripció de les emocions que ha generat la seva observació.
• Apareixen víctimes de violacions de drets humans?
• Quins altres personatges apareixen? (responsables de les injustícies, aliens als successos, aliens, però, eventualment responsables per omissió, etc.).
• Passen avui dia fets com els representats? En quins llocs? Per quines raons?
• Se sap si l’autor tenia alguna preocupació per les qüestions socials o polítiques del seu temps?
• L’obra pren partit sobre el tema tractat o es limita a exposar-lo sense pronunciar-se? És ambigua, es presta a interpretacions diferents?
• L’obra escollida és apropiada per representar el dret al qual l’hem associat? És forçada l’associació? Potser encaixaria millor amb algun altre dret de la Declaració Universal? O potser amb cap?
• Buscar altres obres (de la mateixa època, anteriors o posteriors), en les quals es reflecteixi el tema del dret en qüestió, ja sigui a través de la seva representació, de la seva vulneració o del seu gaudi.