Estat de la qüestió

El món del treball

Lectura atenta d’aquestes dades:

 1. El treball és l’única font de subsistència per a la gran majoria de persones del món.
 2. Els qui tenen els mitjans de producció es diuen empresaris; dominen el món del treball i de les finances. Els qui viuen econòmicament del que produeix llur treball es diuen obrers.
 3. Cada vegada hi ha un grup més nombrós de gent sense treball que viu dels subsidis i de les ajudes d’una societat rica. L’atur i la violència són el problema més greu de la societat. L’atur provoca que el treball sigui menys remunerat: els sous són més baixos.
 4. Els salaris d’EUA, Japó i UE són 30 vegades superiors als del Tercer món.
 5. Als països del Tercer Món es fan jornades de treball de 12 a 16 hores diàries.
 6. L’any 2000 hi haurà cent milions d’aturats als països industrialitzats.
 7. És  un fet que dones joves d’Alemanya, de la zona est, es fan esterilitzar i renuncien a tenir fills per tal d’assegurar-se un lloc de treball.
 8. A Bangla Desh 7000 obrers treballen 12 hores al dia desfent vaixells amb un salari de 150 pessetes diàries.
 9. A Haití 100.000 infants de famílies pageses han estat venuts a gent de la ciutat que els fan treballar moltes hores sense remuneració i sofrint sovint abusos físics i sexuals.
 10. Espanya és el lloc de la Comunitat Europea on es produeixen més accidents mortals de treball.
 11. Dins la nostra societat se’ns vol fer creure que serem feliços si consumim més coses. El sistema econòmic on vivim  organitza tot el nostre temps i ens vol vendre bellesa, felicitat, plaer, companyia, joventut,…
 12. El capitalisme actual, afavorint la societat de consum, ha fet que molts treballadors deixessin  de sentir-se obrers i membres d’una classe treballadora solidària i internacional.
Font: Amelia Padrós. “Los derechos humanos”. A.C.C. Madrid, 1997.

Reflexió:

 • Pensem individual i col·lectivament  sobre les dades anteriors.
 • Quines conseqüències en treus?
 • Què és una persona treballadora?
 • Per què és important el món obrer?