Art. 1. Iguals

Article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat  i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.
Hyuro. Reciprocidad, Barrio de Lavapiés, 2015
Hyuro. Reciprocidad, Barrio de Lavapiés, 2015

QUÈ ENS DIU AQUEST MURAL?

1. Què veiem en aquest mural? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest mural sobre els drets? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el mural? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol li posaries al mural? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el mural, color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest mural amb el primer article de la Declaració? Relacionar, connectar temes