Arts visuals

Quadres

I. Nonell. Pobres esperant la sopa, 1899.
I. Nonell. Pobres esperant la sopa, 1899.
C. Egas. Treballadors sense llar, 1933.
C. Egas. Treballadors sense llar, 1933.

Reflexió per cada quadre:

• Quina ha estat la primera sensació al mirar la pintura? Intenta fer una descripció de les emocions que ha generat la seva observació.
• Apareixen víctimes de violacions de drets humans? En cas afirmatiu, se sent empatia cap a elles?
• Aquest és una escena quotidiana encara avui?
• Quina mena de persones necessiten aquests serveis?