Grans temes

DRET A L’EDUCACIÓ

Educació, del llatí educare, “guiar” i educere, “extreure”,  indica l’acte de transmetre coneixements, valors, costums i formes d’actuar. L’educació no només es produeix a través de la paraula, sinó que està present en totes les nostres accions, sentiments i actituds.  Ens eduquem per a poder aconseguir ser veritablement humans. Als animals els basta sobreviure a partir del seu instint. Els éssers humans necessitem educar-nos i aquesta és tasca que no acaba amb la infantesa. Però és en la infantesa on més impacte té aquest procés humanitzador.

EXERCICI: Què significa la paraula “educació”?

Subratlla la paraula (o paraules) que sembli més apropiada. Raona les teves eleccions:

 1. Al circ, hem vist en Jimbo, un gos falder (instruït) (il·lustrat) (ensinistrat) (educat).
 2. Sap llegir i escriure, de manera que ha de ser (erudit) (educat) (culte) (civilitzat).
 3. Cada nit memoritza deu paraules noves, de manera que deu ser (culte) (facundiós) (memorable) (educat) (loquaç).
 4. En Francesc és el membre de l’equip de futbol especialitzat a tirar faltes; té un peu esquerre molt (educat) (disciplinat) (expert) (ensenyat) (cap de les paraules anteriors).
 5. Ella coneix tots els fets; això la fa (sàvia) (entesa) (instruïda)(il·lustrada) (informada) (avorrida).
 6. Si pensen molt, han de ser (raonables) (instruïts) (intel·ligents) (pensarosos) (meditatius) (reflexius).
 7. Com que ha passat molts anys a l’escola, ha de (estar ben preparat) (ser instruït) (ser educat) (estar cansat) (estar ben ensenyat).
 8. Si tens una educació, ets (eixerit) (sapient) (sensible) (llest) (tranquil) (intel·ligent) (savi) (ximple) (feliç).
 9. La gent que té educació, (sap moltes respostes) (pensa molt) (s’admira de moltes coses) (llegeix molt) (fa moltes preguntes) (fa bona lletra) (raona bé) (entén el que passa).
 10. L’educació consisteix a (aprendre el que és important) (aprendre a
  llegir, escriure i calcular) (saber com usar el que s’ha après) (pensar pel propi compte) (pensar) (estudiar) (intentar descobrir què és cada cosa) (memoritzar) (aprendre què és tenir una educació) (descobrir què es pot pensar correctament).

PLA DE DIÀLEG: ¿Per què anar a l’escola?

 1. Preferiries ser instruït o no? ¿Per què?
 2. Què n’esperes obtenir, d’anar a l’escola?
 3. Si adquireixes instrucció, ¿et farà més bon ciutadà o ciutadana? ¿Com?
 4. Si adquireixes instrucció, ¿et farà més bona persona? ¿Com?
 5. De quina manera es beneficiaran els teus pares del fet que tu vagis a l’escola?
 6. De quina manera es beneficiaran els teus mestres del fet que tu vagis a l’escola?
 7. Se t’acuden desavantatges que té la gent instruïda?
 8. Vas a l’escola amb l’objectiu d’aprendre allò que els adults ja saben, sigui el que sigui?
 9. T’agrada descobrir la veritat sobre coses que sempre t’han semblat misterioses?
 10. T’agradaria l’escola si t’ajudés a entendre les coses que t’interessessin però que et tinguessin perplex?
 11. Tagradaria més l’escola si t’ajudés a fer un ús millor de les teves
  capacitats?
 12. Quins beneficis ofereix l’educació, a més de preparar-te per una  feina?
 13. Com passaries el dia si no haguessis d’anar a l’escola?
 14. Quina és la cosa més educativa que t’ha passat fora de l’escola?
 15. Què passaria si s’exigís que els nens es paguessin l’educació?
 16. Què passaria a tot el país, si no s’exigís que els nens anessin a l’escola?
 17. Seguiries anant a l’escola si depengués completament de tu d’anar-hi o no anar-hi?
 18. És mes important que aprenguis que has de pensar o com has de pensar? Per què?
 19. Es més important que siguis capaç de donar respostes o de plantejar qüestions? ¿Per què?
 20. Preferiries aprendre a pensar com l’altra gent o a pensar pel teu compte? Per què?
Font: Lipman, M. Recerca Filosòfica

L’escola ideal

Si pensessis en una escola ideal, imagina com haurien de ser els horaris, professors, edifici, companys, etc. Fes un dibuix mental de com seria la teva escola ideal.

Educació significa…

 • Anar a escola?
 • Estudiar anglès?
 • Saber saludar?
 • Muntar a cavall?
 • Menjar amb la boca tancada?
 • No ficar-se els dits al nas?
 • Saber comportar-se?
 • Créixer mentalment?
 • Aprendre?
 • Valer-se per un mateix?
 • Ser considerat amb els altres?
 • Ésser lliure?
 • Saber llegir i escriure?

L’educació ha de promoure la tolerància

Conviure significa més que viure, significa viure amb els altres. Aquesta és la manera humana d’entendre la vida. Sense els altres no hi ha convivència possible, o dit d’una altra manera, no s’arriba a la maduresa humana, com ens mostren els casos extrems dels nens salvatges que mai arriben a una plenitud. Per conviure bé, amb garanties de benestar i certa dosi de felicitat, és imprescindible que hi hagi comprensió i tolerància cap als altres, en la mateixa mesura que els altres han de ser comprensius i tolerants amb mi.

Enquesta

 • Feu una enquesta preguntant cadascun de vosaltres a 10 persones el que entenen per ser tolerants. Seleccionar algunes de les respostes i analitzar-les.
 • Analitzar les coincidències i les divergències.
 • Hi ha alguna contradicció en les respostes?

Debat

Preparar un debat en el qual es defensin dues postures oposades: els que diuen que cal ser tolerant a tot drap i els que defensen que no es pot ser tolerant amb els intolerants. Procurar valorar els bons arguments més que l’adhesió a una o altra resposta.

Comprensiu o tolerant?

 • És més o menys que ser tolerant?
 • Quina és la diferència entre comprensiu i tolerant?
 • Consideres que les persones que t’envolten són comprensives i tolerants?
 • Et consideres més comprensiva que tolerant? ¿Més tolerant que comprensiva? Per què?

Actituds tolerants i intolerants

O, dit d’una altra manera, com reconèixer a un tolerant o a un intolerant.

Tolerant

Intolerant

Admet i vol positivament la diversitat Tendeix a imposar la uniformitat
Respecta les idees dels altres No admet plantejaments dels altres
Es mou en una atmosfera     de     llibertat Viu en un clima de por a la llibertat
És capaç d’autocrítica Dogmatitza la seva postura com l’única vàlida
Sap perdre Converteix la derrota a una tragèdia
És dialogant Tendeix al monòleg o a un diàleg interessat
Possibilita la convivència És fonamentalment dictatorial
Procura la pau fonamentada en la justícia Justifica la violència, imposa arguments
Té com a nord els drets humans Es regeix per partidismes i és arbitrari

Reflexió:

 • T’identifiques en alguna de les columnes?
 • Quins aspectes de la teva actitud has de polir per esdevenir més tolerant?