Comprensió

Formulació del principi

Principi 7: L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de la responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat. L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà aquelles persones que tenen la responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta responsabilitat pertoca en primer lloc al pare i a la mare. L'infant gaudirà plenament de jocs i de l'esbarjo, els quals hauran d'estar orientats vers les finalitats perseguides per l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran a promoure la satisfacció d'aquest dret. 

Vocabulari

  • Etapa elemental: etapa primerenca, equivaldria a la Primària
  • Aptituds: capacitats, competència
  • Judici: capacitat de raonar, de fer judicis, d’argumentar
  • Esbarjo: moments de lleure
  • Promoure: impulsar, proposar, fomentar

Educació

Entre tots i totes esbrinarem què s’entén per “educació”. Donarem una frase d’aquestes una parella que ha de defensar que  la idea que conté significa educació:

Educació vol dir…….

Anar a l’escola
Estudiar anglès
Saber saludar
Muntar a cavall
Menjar amb la boca tancada
No ficar-se els dits al nas
Saber comportar-
Créixer mentalment
Aprendre
Valer-se per si mateix
Sigues considerat amb els altres
Ser lliure
Saber llegir i escriure
Ser bona persona

Al final intentarem resumir què és l’educació pel grup.

Interès superior de l’infant

Entenem per l’interès superior de l’infant el conjunt d’accions i processos orientats a garantir-li un desenvolupament integral i una vida digna, alhora que unes condicions materials i afectives que el permetin viure plenament i assolir el màxim benestar possible.

L’interès superior de l’infant implica les societats i els governs han de fer tots els esforços per construir les condicions necessàries amb l’objectiu que els infants puguin viure desplegant les seves potencialitats, és a dir, que s’assignin els recursos necessaris que ho garanteixin, independentment de les conjuntures polítiques, socials i econòmiques. Aquest principi també es recolza en el fet que el desenvolupament de les societats depèn fonamentalment de la formació dels infants. Així, des d’aquesta perspectiva, aquesta prioritat no seria un producte de la bondat de la societat adulta, o dels sistemes de govern, sinó que seria un element bàsic amb vista a la preservació i el millorament de la humanitat.

  • Posa dos exemples com les persones que et cuiden tenen en compte els teus interessos i et consideren
  • …………………………………
  • ………………………………………

Interès de l’infant

Quan hi hagi canvis en el nostre entorn familiar han de tenir en compte la nostra opinió.
Un dels  telèfon que recull casos de maltractament és el 900 300 777.
The World’s Children’s Prize