Mirada no violenta

Moltes formes culturals passen per modes o afiliacions segon l’època en què es visqui i algunes d’elles acaben comportant addiccions.

ADICCIONS

El terme addicció és utilitzat en un ventall ampli de contexts per a descriure una inclinació, una obsessió, una obligació o una dependència física o psicològica excessiva. Alguns exemples d’addicció poden ser l’addicció a les drogues (drogoaddicció), als videojocs, al joc (ludopatia), al tabac (tabaquisme), a l’alcohol (alcoholisme), a l’ordinador, a la pornografia, al menjar, entre d’altres. En terminologia mèdica, una addicció és un estat en què el cos depèn d’una substància per a funcionar normalment, i desenvolupa una dependència física cap a aquesta, com en el cas de la drogoaddicció. Quan la droga o la substància de què algú depèn se li retira, això causa en el malalt una síndrome d’abstinència, que presenta un conjunt característic de símptomes. En el camp de la psicologia, una addicció no està associada necessàriament amb un ús abusiu d’una substància, ja que aquesta forma d’addicció es pot generar fins i tot seguint la medicació d’un tractament mèdic convencional, prescrit per un metge.
Parlem d’ addicció quan el seu ús és constant i repetitiu, es fa servir amb una certa obsessió i es viu amb molta tensió –i fins i tot amb símptomes físics o psicològics,– quan no es pot utilitzar (per ser al centre educatiu o en llocs o moments on no es permet, perquè no funciona o se m’ha castigat sense, etc.).

Alcohol i drogues

Si prenem substàncies per sentir-nos més còmodes i perquè semblen  afavorir les relacions pot ser que ens hi enganxem i que no aprenguem a relacionar-nos sense elles. Sovint tenim la sensació que “podem controlar” però quan s’abusa d’una substància, s’acaba fent imprescindible i no es controla voluntàriament. Pot derivar en addicció.

Adolescents espanyols entre 14 i 18 anys declaren que han consumit substàncies psicoactives el darrer mes:

 • 2 de cada 3 havien pres begudes alcohòliques
 • 1 de cada 4 havia fumat tabac
 • 1 de cada 5 havia consumit cànnabis

Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya, informe 2016

Reflexió:

 • Què en penses de cadascun d’aquests temes?
 • Saps per què son dolents per a la salut?
 • Saps que afecten el teu creixement?

Per saber-ne més

Protocol de drogues secundària

Les drogues una a una

Dependència del mòbil

Moltes persones tenen una dependència del mòbil, ja sigui per una necessitat personal o professional (ho requereix la feina. Tot i això, el jovent té més possibilitats de fer-se addictes per motius diferents, com ara ser més gregaris (grupals) i relacionar-se més ràpid i amb més freqüència.
Amb l’addicció augmenta el seu ús (cada cop es fa servir més hores i amb més intensitat), el mòbil cada cop és més protagonista en la seva vida –deixa de ser un mitjà per ser una finalitat en sí mateix–, augmenten les conseqüències negatives derivades de l’ús que se’n fa: reducció de les hores de son, problemes al centre educatiu o la família, càstigs, etc.
S’han detectat clarament conseqüències negatives per a la salut física i mental degudes a l’ ús excessiu del mòbil. Entre els exemples que donen els professionals, es mencionen les distraccions que produeixen les noves tecnologies a la vida quotidiana,  a les aules,  la disminució de la capacitat de concentració i un major risc de depressió.
Diversos estudis també han constatat que cada cop hi ha més adolescents amb problemes de son per culpa dels mòbils. I és que, exposar-se a la llum de la seva pantalla abans d’anar a dormir provoca, entre altres efectes, que es deixi de secretar melatonina -hormona que intervé en la regulació dels cicles del son- i fa que ens quedem desperts fins més tard.

Què puc fer?

La primera cosa que m’anirà bé és aturar-me a pensar i adonar-me d’algunes coses:

 • Com faig servir el mòbil (temps que està encès, hores que el faig servir, si mai el tinc a més d’un metre de distància…).
 • Com em sento quan no el tinc (tensió, mal humor, ansietat…).
 • Com m’està impactant negativament en altres activitats (estudi, esport, relacions…).
 • Com valoren altres persones l’ús que en faig.

Apps contra l’addicció del mòbil

Checky treballa com un comptador de les vegades que es desbloqueja el telèfon al llarg del dia. Es posa automàticament a zero a les 12 de la nit de cada dia i guarda les dades per fer estadístiques setmanals.
QualityTime, a més de comptabilitzar els desbloqueig mostra les dades d’ús de cada app de manera desglossada, permetent consultar quin s’utilitza més, quant de temps, i programar “dietes digitals” (temps sense notificacions o trucades bloquejades). Moment és l’alternativa per als dispositius iOS.
Forest és per als que tinguin problemes de concentració o els agradi la natura. Es planta una llavor que va creixent cada 30 minuts únicament si som capaços de resistir la temptació de desbloquejar el telèfon. L’objectiu és repetir el cicle tantes vegades com sigui possible per aconseguir un bosc frondós al final del dia.
FaceUp no és només un joc de reptes. A través d’un test, descobreix el teu nivell d’addicció i supera els teus reptes personals.

Per saber-ne més

Addiccions i noves tecnologies

Ludopaties

La ludopatia és una addicció que té a veure amb el joc. Com que d’entrada no sembla nociu, els addictes al joc cada vegada tenen menys edat. I solen jugar des d’Internet perquè és fàcil suplantar una identitat d’adult. Els experts diuen es pot comparar a l’addicció als estupefaents com l’heroïna o l’haixis.  La publicitat d’aquest tipus de joc utilitza com a reclam persones famoses, esportistes i es passa a les hores de màxima audiència.

Quins són els símptomes d’un o una ludòpata?

 • Desig incontrolable de jugar
 • Enganys a la família i als amics
 • Cúmul de deutes a causa del joc
 • Deixes de fer coses importants per poder jugar
 • Et desesperes quan jugues perquè perds i també quan no jugues.
  – Canvis en el comportament: irritabilitat, insomni, ansietat. El que es coneix com a síndrome d’abstinència.

Testos de ludopatia

Test 1

Test 2