Art. 2. Sense distinció

Article 2

Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.    

Colores brillantes lgbt de pinturas. Foto gratis

QUÈ ENS DIU AQUEST FOTO?

1. Què veiem en aquesta foto? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquesta foto sobre les distincions? Inferir, relacionar
3. Se t’hauria acudit fer una pintura d’aquest estil ? Vivenciar experiències pròpies
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries aquesta foto? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol li posaries a la foto? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries a la foto: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquesta foto amb el segon article de la Declaració? Relacionar, connectar temes