Art.16. Matrimoni consentit

Article 16

 1. A partir de l'edat núbil, l’home i la dona, sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, tenen dret a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casam	ent, durant el matrimoni i en la seva dissolució. 
 2. Només es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos. 
 3. La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat.
Tarsila do Amaral. Familia, 1925.
Tarsila do Amaral. Familia, 1925.

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest quadre sobre la família? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb article setzè de la Declaració? Relacionar, connectar temes