Mirada no violenta

Jo en aquesta classe…

Aquí teniu una sèrie de frases que comencen per JO EN AQUESTA CLASSE…. Digues com et sents tu respecte al contingut de cada frase, posant una X en el quadre corresponent, d’acord amb el criteri següent:

  • Mai o quasi mai.
  • Poques vegades.
  • De vegades sí i d’altres no.
  • Sovint.
  • Sempre o quasi sempre.

No ho pensis massa. Contesta ràpidament amb el primer que et vigui al cap, com et sents tu a classe. No hi ha respostes bones o dolentes. La resposta correcta és la que indica millor com et sents tu realment. No és necessari que posis el teu nom.

Jo en aquesta classe….

1 2 3 4 5
1. Expresso amb llibertat les meves idees.
2. Expresso amb llibertat els meus sentiments.
3. Em sento diferent dels meus companys i companyes
4. Gaudeixo quan els i les altres em coneixen
5. Estic preocupat/ preocupada del que puguin pensar de mi
6. M’hi trobo a gust
7. M’hi trobo incòmode/incòmoda
8. Em relaciono amb pocs companys i companyes de la classe.
9. No em comporto com soc realment.
10. Em sento insegur /insegura
11. Crec que l’alumnat no m’aprecia prou
12. Em sento sobrevalorat/sobrevalorada
13. Tinc la impressió que m’ignoren
14. Tinc la impressió que es preocupen per mi.
15. No em sento escoltat/escoltada.
16. Em sento menystingut/menystinguda
17. Sospito que em critiquen
18. Crec que no em veuen com soc
19. Tinc la impressió que no són sincers/sinceres
20. No formo part de cap grup d’amics o amigues
21. Tinc la impressió que es riuen de mi quan m’equivoco

Quins són, segons el teu criteri, les causes per les quals tenim dificultats de relació a classe?
Què podem fer per resoldre aquestes dificultats?
Vols afegir algun suggeriment a l’activitat?

A tenir en compte…

El professorat pot recollir el qüestionari contestat i analitzar-lo detingudament per a extreure conclusions de l’ambient de la classe. Els resultats s’han de comentar a classe. Les dades recollides poden donar peu per a treballar sobre aquest tema a d’altres sessions de tutoria.