Mirada violeta

Violència contra les nenes

Com estaven les coses el 2013

Les nenes amb discapacitat viuen una doble discriminació, pel fet de ser dones i per tenir una discapacitat. El gènere és un factor clau ja que les nenes amb discapacitat tenen menys probabilitats que els nens de rebre aliments i atenció mèdica. En molts països, la situació dels nens i nenes amb discapacitat és la d’abandonament o negligència.

Moltes nenes i dones amb discapacitat experimenten explotació, violència i abús en la llar o en altres llocs. Aquesta violència inclou l’esterilització forçada, el maltractament i certs tractaments desiguals.

Fins i tot en els casos de nenes i noies impedides que viuen en un entorn força favorable, per motiu de la sobreprotecció que reben per ser nenes, no se’ls propicia que assoleixin les eines que les capaciti per dur una vida autònoma en l’espai públic, espai masculí per excel·lència, i això fa que sigui més difícil que s’emancipin i que hagin de viure bàsicament la vida en funció de la família on han nascut. Si fossin empeses a dur una vida socialment activa, ocupant l’espai públic, seria més fàcil que aconseguissin una feina fora de casa, més autonomia econòmica, més relacions socials, d’amistat o de parella.

Imatge Infáncia i educació

Reflexió:

  • Quina és la diferència entre el tant per cent de nens i de nenes que acaben l’escola primària?
  • Com s’explica aquesta diferència?