Mirada violeta

ESTEREOTIPS DE GÈNERE

Els estereotips de gènere són el conjunt de qualitats i característiques psicològiques i físiques que s’assignen de manera diferenciada a homes i dones. Conjunt de clixés, concepcions, opinions o imatges generalment simplistes que uniformen les persones i adjudiquen característiques, capacitats i comportaments determinats a les dones i als homes. Exemple: Es diu que els homes són valents, decidits, desafiants, dinàmics, racionals, francs, etc. i que les dones són submises, sensibles, passives, tendres, pacients, bondadoses, etc.

Els estereotips de gènere no són inamovibles i es modifiquen en la mesura que la societat evoluciona i canvia. Amb tot, hi ha una pauta que ha estat constant i que ja s’ha avançat anteriorment: el valor que es concedeix socialment als estereotips és molt diferent si es tracta dels que s’atribueixen als homes (els masculins) i els que s’associen a les dones (els femenins). Mentre que existeix una valoració positiva dels estereotips masculins, els femenins solen estar socialment devaluats.

Ompliu aquesta graella amb el que considereu que són estereotips:

ESTEREOTIPS FEMENINS ESTEREOTIPS  MASCULINS
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • Una vegada fet el llistat clàssic i després de comentar-lo, canvieu-los de columna i argumenteu la seva defensa, per exemple si hem posat que els homes són valents, ara ho direm de les dones i hem de buscar raons que ho justifiquin.

Reflexió:

 • L’exercici ha contribuït a fer reflexionar sobre els estereotips?
 • Aquesta activitat m’ha ajudat a identificar estereotips dels que no era conscient?
 • L’activitat m’ha permès reconèixer estereotips generalitzats que donava per bons?
 • Què ha passat quan hem invertit les qualitats?
 • De què m’he adonat?
 • L’activitat m’ha ajudat a comprendre el paper dels estereotips?

En termes tradicionals, amb caràcter molt bàsic i general, els estereotips de gènere en què ens estructurem com a societat són els següents:

Espontaneïtat
Tendresa
Feblesa física
Intuïció
Acceptació
Superficialitat
Submissió
Passivitat
Abnegació
Volubilitat
Dependència
Raó
Agressivitat
Força física
Intel·ligència
Autoritat
Profunditat
Domini
Activitat
Inconformisme
Tenacitat
Independència

Si bé és cert que actualment moltes persones qüestionen els estereotips de gènere, encara avui continuen estant molt presents. Només cal fer una anàlisi de la publicitat i dels arguments de les pel·lícules més «taquilleres», sobretot entre el públic juvenil. Els estereotips són negatius tant per als homes com per a les dones, ja que es presenten com a models tancats i dificulten el desenvolupament de les qualitats individuals independentment del sexe de les persones. A més, tal com es podrà comprovar tot seguit, generen desigualtats de gènere i provoquen situacions de discriminació envers les dones.

ESTEREOTIPS  I ANUNCIS PUBLICITARIS

Triar uns quants anuncis publicitaris de la premsa, revistes, radio, televisió o valles publicitàries que continguin referents de gènere i fer-ne una anàlisi exhaustiva tant de les imatges com del text, ja sigui escrit o oral.
(Es pot adaptar l’exercici preparat per l’article 3)

Pots ajudar-te amb alguns tòpics que t’oferim i que solen ser comuns als espots publicitaris:

Els homes

 • Són els protagonistes i el centre d’atenció.
 • Són actius, enèrgics, vitals i cerquen sempre el triomf.
 • Els solen mostrar fora de la llar.
 • Solen tenir autonomia: busquen l’èxit, la llibertat: són un fi en si mateixos.

Les dones

 • Són persones passives, obedients i dependents.
 • Simbolitzen la tendresa, la sensualitat, l’amor i la preocupació pels altres.
 • Les imatges són de la llar i tenen a veure amb la cura de la família.
 • Solen ser dependents, sempre hi ha algú al darrera: són un mitjà.

En definitiva, la qüestió és: tenen el mateix tractament?

MITES SOBRE EL FEMINISME QUE CAUEN PEL SEU PROPI PES

Comentar algunes d’aquestes frases estereotipades:

 • Les feministes lluiten contra els homes
 • Totes les feministes són lesbianes
 • Les feministes són unes amargades
 • El feminisme és el mateix que el masclisme però a l’inrevés
 • Les feministes no són «femenines»
 • Només les dones poden ser feministes
  • El feminisme està bé, menys quan és radical

Reflexió:

 • Creus que has estat educat o educada com els teus germans o germanes?
 • Esperes que les noies tinguin un comportament diferent que els nois?
 • Critiques per igual les joves i els joves si, per exemple, els veus bevent al carrer?
 • Imagina’t que un amic teu deixa la seva feina per cuidar la seva filla acabada de néixer; què en pensaries?