Grans temes

DRET AL DESCANS I A L’OCI

La Declaració reconeix el dret al descans i al lleure i, especialment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades. Certament això només passa a alguns països. Un estudi, fet l’any 2007, revela que un 22% de la força de treball al món, que venen a ser 614,2 milions de treballadors i treballadores aproximadament, treballa més de 48 hores setmanals, és a dir, tenen jornades de duració “excessiva”. Aquest abús d’hores de treball no es dóna només en els països del Sud, sinó que també podem trobar percentatges importants en països del Nord. El marc legal en els països industrialitzats proposa que el treball digne ha de satisfer cinc criteris interrelacionats: ha d’afavorir la salut i la seguretat, ser compatibles amb la família, promoure la igualtat de gènere, reforçar la productivitat i facilitar uns horaris flexibles que permetin compatibilitzar la vida laboral i la vida personal.  El dret al descans i el dret a l’oci poden semblar, segons com, dos drets contradictoris, perquè hi ha persones que treballen més hores per poder comprar l’oci.

Qüestions:

 • Preguntar a alguna persona gran quantes hores treballava quan era jove, si treballaven dissabtes i diumenges, si tenien dret a vacances, etc.
 • Són igual d’importants el dret al treball i el dret al descans? Raonar la resposta exposant els inconvenients de tenir només en compte un factor.
 • El dret a l’oci contempla com a beneficiari la persona assalariada. L’estat hauria de vetllar també  perquè els treballadors autònoms tinguessin també garantit el dret a l’oci i al temps lliure?
 • A les dictadures comunistes l’Estat és l’únic patró o contractista, mentre que en els sistemes capitalistes els contractes sorgeixen de la iniciativa privada. Existeixen diferències entre els dos sistemes polítics pel que fa al reconeixement del dret a l’oci i el temps lliure?
 • Al marge dels sistemes polítics, en totes les cultures (asiàtiques, africanes, europees…) el dret a l’oci i el temps lliure es percep com un dret fonamental?
 • Fer una llista amb arguments a favor de la importància del dret al descans.
 • Sempre s’ha gaudit d’aquest dret? I actualment, en gaudeix tothom i arreu?
 • Buscar informació sobre el treball infantil en el món, el treball esclau de persones adultes, les màfies de la prostitució…
 • Gaudeixen del dret al temps lliure els estudiants que tenen tot el seu temps ocupat entre estudis i activitats extraescolars? Quins inconvenients eventuals experimenten els estudiants que no tenen temps lliure?
 • ¿Té el mateix temps lliure una dona treballadora que assumeix les tasques de la llar si el seu marit, també treballador, no assumeix tasques de la llar? Opinar sobre això.
 • La majoria de persones dependents (gent gran, discapacitats físics i mentals…) són ateses per dones (mares, esposes, filles…), sovint amb dedicacions absorbents que les ocupen les 24 hores del dia. Opinar sobre la seva situació i buscar solucions tant perquè la càrrega del seu treball pugui ser més repartida com perquè aquestes dones cuidadores puguin gaudir d’un mínim de temps lliure.
Font: Amnistia Internacional

Reflexió:

Triar alguna de les qüestions i desenvolupar-la individualment o en grup. En qualsevol cas, dedicarem una estona per a posar en comú les nostres reflexions.

Casos

Plantejarem alguns casos a l’aula.

 • Són les 12 de la nit, i no pots dormir perquè el teu veí està escoltant música a tot volum. Què pots fer? On acaba el dret a l’oci i comença el dret al descans nocturn?
 • Nit de Sant Joan. Tornem tard a la nit i en arribar al portal de casa fem molt soroll. Un veí surt a escridassar-nos. Hi té dret? Quina és la nostra reacció?
 • Ens reunim a una placeta tancada i la colla es va animant, acabem cantant a ple pulmó. Són les dues de la nit. Com creus que se senten els veïns?
 • Uns excursionistes aparquen sota casa teva a les 5 del matí per carregar els cotxes, fent molt d’enrenou. Et desperten. Què fas?
 • Buscar alguns casos reals i comentar-los tot buscant-ne la solució.