Fer

Totes les religions tenen símbols. Pots idear algun símbol per l’ateïsme i per l’agnosticisme? Ho pots fer des de la teva postura religiosa.