Fer

Preparar una exposició oral de cinc minuts sobre algun aspecte que t’hagi cridat l’atenció de la formulació d’aquest dret. La pots acompanyar d’imatges.