Fer

Quadern personal

En petits grups idear un LOGO a partir d’algunes figures bàsiques.
A partir de cartolines de colors que cada grup pensi quina frase o icona il·lustraria la seva postura a favor del dret número 5.

Entre tots i totes

Una vegada fetes i explicitades les concrecions de cada grup les ajuntarem fet una cadena que enganxarem al llarg d’una paret de l’aula perquè quedi constància de la nostra actitud col·lectiva

Què hi puc fer jo?

Pensar quines actituds i actuacions es poden proposar en els distints àmbits en els que et mous:

  • Què hi pot fer la meva família?
  • Què hi pot fer la meva escola?
  • Què hi poden fer els mitjans de comunicació?

Una vegada pensat ho podem posar en comú conjuntament i triar alguna opció factible de cada apartat.