Estat de la qüestió

Els drets humans al món (2019)

El compliment d’aquests drets és molt irregular i depèn de la regió o el país on visqui una persona. Et presentem una infografia per veure quins països protegeixen les llibertats fonamentals i en quins altres es violen aquests drets.

Els Drets Humans al món, en dades (2019)

Reflexió:

  • Actualitza aquestes dades
  • Explica el que “llegeixes” sobre el repartiment dels colors
  • En quina posició està la zona on vius?
  • Estàs d’acord amb la valoració que se li ha donat?